Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


Διάφορα Κείμενα-Textes divers
COMMUNIQUE : EDITIONS VARIATIONS
le 18/1/2016 17:36:03

Naissance d’une Association œuvrant dans le domaine de l’édition.
Δημιουργία μη κερδοσκοπικού οργανισμού ενεργού στον τομέα της έκδοσης


EDITIONS VARIATIONS

Naissance d’une Association œuvrant dans le domaine de l’édition.
Editions en français ou bilingues grec/français.


Nous vous informons qu’en janvier 2015 a été créée une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : Editions Variations.

Cette association a pour but : « La promotion de la culture, au travers d’activités de traduction, d’édition, de publication et de diffusion dans les domaines de la littérature, de l’art et de la connaissance ; aider les auteurs et les artistes membres de l’association, ou choisis par elle, à éditer et à promouvoir leurs œuvres en menant des actions qui contribuent, directement ou indirectement, à la diffusion de leurs ouvrages et en regroupant les moyens techniques indispensables à leur édition en ligne ou à leur édition sur papier. »

L’Association ambitionne de procéder, outre la publication d’ouvrages en français, à la publication d’ouvrages bilingues grec/français dans tous les domaines d’activité (littérature, poésie, essai, roman, histoire, etc). Dans ce dernier domaine, deux recueils de poésie ont déjà été publiés par l’Association ; il s’agit de recueils parus à Chypre et traduits en français :

1. Peintures dionysiaques, de Charalambos Petinos

2. Requiem. Ode au sous-officier disparu Kypros Ioannou, suivi de : Empreinte, de Cléopâtre Makridou-Robinet


Recherche de textes à publier :
- Les personnes qui ont des textes rentrant dans ces catégories et qui souhaitent les publier peuvent adresser leur manuscrit (dactylographié) par courrier à l’adresse de l’Association ou par mail, à l’adresse indiquée ci-dessous.

- Une fois reçu le manuscrit passe entre les mains du Comité de lecture de l’Association qui décide de le publier ou pas. Une réponse sera donnée dans le mois suivant sa réception (suivant le nombre des manuscrits reçus).

-Aucun manuscrit reçu sous forme de papier ne sera rendu, sauf si l’auteur joint à son envoi une enveloppe à son nom et adresse, au format adéquat et affranchie selon le poids du manuscrit. Aucun manuscrit non-dactylographié ne sera lu.

- La procédure de publication et le contrat de publication vous seront communiqués dans le cas où votre manuscrit a été validé par le Comité de lecture de l’Association.


Adresse de l’Association :

Editions Variations
2, Allée des Jonquilles
78120 Rambouillet.

Mail : editionsvariations@gmail.com


Δημιουργία μη κερδοσκοπικού οργανισμού ενεργού στον τομέα της έκδοσης

Σας πληροφορούμε ότι δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2015 ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Editions Variations.
Ο Σύνδεσμος στοχεύει στην προώθηση του πολιτισμού μέσω έκδοσης λογοτεχνικών και επιστημονικών έργων, μελετών, ιστορικών ερευνών, κλπ.
Πέραν από την έκδοση στη γαλλική γλώσσα ο Σύνδεσμος προτίθεται να προχωρήσει σε
δίγλωσσες εκδόσεις – γαλλικά / ελληνικά. Σε αυτό το τελευταίο πλαίσιο έχουν ήδη εκδοθεί δυο δίγλωσσες ποιητικές συλλογές.
Πρόκειται για :
1. Διονυσιακές ζωγραφιές, του Χαράλαμπου Πετεινού.
2. Μνημόσυνο. Ωδή στο χαμένο Υπαξιωματικό Κύπρο Ιωάννου, ακολουθούμενο από : Ιχνηλασία. της Κλεοπάτρας Μακρίδου-Robinet.
Όσοι έχουν κείμενα τα οποία προτίθενται να δημοσιεύσουν μπορούν να τα αποστείλουν, αν το επιθυμούν, στην πιο κάτω διεύθυνση, ταχυδρομικώς ή με ηλεκτρονικό μήνυμα. Η Αναγνωστική Επιτροπή του Συνδέσμου θα απαντήσει στο συγγραφέα το συντομότερο δυνατό (ανάλογα με τον αριθμό χειρογράφων που λαμβάνονται) και στην περίπτωση επιλογής θα του/της δοθούν οι σχετικές πληροφορίες και η διαδικασία δημοσίευσης.
Κανένα χειρόγραφο μη δακτυλογραφημένο δεν θα εξετασθεί. Χειρόγραφα που αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου δεν επιστρέφονται εκτός αν ο/η συγγραφέας περιλάβει στην αποστολή φάκελο στο όνομα και διεύθυνσή του/ης με τα αντίστοιχα ταχυδρομικά τέλη.


Διεύθυνση Συνδέσμου
Editions Variations
2, Allée des Jonquilles
78120 Rambouillet.

Mail : editionsvariations@gmail.com

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko