Περιεχόμενα
Sondage-Δημοσκόπηση
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


Διάφορα Κείμενα-Textes divers
COMMUNIQUE : COMMUNAUTE HELLENIQUE de PARIS
le 28/11/2018 16:47:45

PARIS Cherche famille d'accueil pour étudiant piano

COMMUNAUTE HELLENIQUE de PARIS et des environs

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Maison de la Grèce, 9, rue Mesnil, 75116 Paris
Tél : 0147046789, fax : 0147046813
Site : www.communaute-hellenique.com
E mail : list.chpe@gmail.com
Présidente - Πρόεδρος: Mme Seta THEODORIDIS


Recherche d'une famille d'accueil pour un étudiant grec mineur (16 ans), boursier de l'Ecole Normale de Musique de Paris
Chers membres, chers amis,

Nous avons reçu une demande, de la part de l'Ecole Normale de Musique de Paris, par l'intermédiaire du Consulat de Grèce, pour l’hébergement d'un étudiant surdoué en piano et qui a obtenu une bourse d'études pour la préparation d'un Master. Son jeune age ne lui permet pas d’intégrer un hébergement pour adultes. La seule solution est l'hébergement en famille.
Nous prions les familles intéressées de s'adresser directement au numéro de téléphone de la lettre du Directeur de l'Ecole Normale de Paris que vous trouverez à la suite.

Nous vous remercions,
La direction de la Communauté HelléniqueΖητείται οικογένεια η οποία θα μπορούσε να φιλοξενήσει ανήλικο (16 ετών) έλληνα φοιτητή πιάνου, υπότροφο της Ecole Normale de Musique de Paris
Αγαπητά μέλη, αγαπητοί φίλοι,
Η Ecole Normale de Musique de Paris μας γνωστοποιεί, δια μέσω του Προξενείου, την αναζήτηση οικογένειας για την φιλοξενία φοιτητή στο πιάνο. Ο νεαρός φοιτητής είναι ιδιαίτερα αξιόλογος και έχει πάρει υποτροφία για την προετοιμασία Μάστερ. Η ηλικία του δεν του επιτρέπει να φιλοξενηθεί σε φοιτητικές εστίες. Η μόνη λύση παραμένει η φιλοξενία του από ευγενική οικογένεια που θα του προσφέρει τη δυνατότητα στέγης.
Ευχαριστούμε τις ενδιαφερόμενες οικογένειες να επικοινωνήσουν άμεσα με το τηλέφωνο της αγγελίας παρακάτω.

Το ΕΓ της Κοινότητας Παρισιού


Monsieur le Consul,

Je me permets de vous contacter en ma qualité de directrice de l’Ecole Normale de Musique de Paris.
Nous allons accueillir à la prochaine rentrée académique un étudiant grec en piano extrêmement doué .
(Il n’a que 16 ans et son niveau instrumental est celui d’un étudiant en préparation de master.)
L’Ecole Normale de Musique de Paris lui offre une bourse d’études pour lui permettre d’intégrer son cursus spécialisé dédié aux jeunes talents.

Nous sommes confrontés au problème de l’hébergement :
Comme il est mineur toutes les solutions que nous connaissons ne sont pas adaptées puisqu’elles s’adressent à des étudiants majeurs. L’idéal serait une famille d’accueil.
Nous nous demandions si par votre intermédiaire il serait possible de solliciter la communauté grecque à Paris ou ses environs ?
En vous remerciant à l’avance de l’intérêt que vous voudrez bien apporter à notre démarche, je vous adresse, Monsieur, mes bien sincères salutations.

Françoise NOEL-MARQUIS
Directeur
Ecole Normale de Musique de Paris
114 bis boulevard Malesherbes
75017 PARIS
Tel: +33 1 47 63 87 89

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko