Περιεχόμενα
Sondage-Δημοσκόπηση
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


Διάφορα Κείμενα-Textes divers
COMMUNIQUE : AMBASSADE DE CHYPRE EN FRANCE
le 7/12/2018 10:35:56

Ambassade de la République de Chypre : Offre d’emploi
Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας : Προκήρυξη θέσης εργασίας


ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
AMBASSADE DE CHYPRE EN FRANCEAmbassadeur de Chypre à Paris S.E. M Pantias D. ELIADES
Πρέσβυς : Η Α.Ε. ο κ, Παντιάς Δ. ΗΛΙΑΔΗΣ


23 Rue Galilée 75116 PARIS

Tel : +33 (0) 1 47 20 67 77 , Fax: +33 (0) 1 40 70 14 68
E-Mail : ambrechypre@wanadoo.fr infochypre@wanadoo.frL’Ambassade de la République de Chypre á Paris cherche secrétaire administratif dactylographe, H/F, pour un CDD d’environ huit (8) mois allant de la mi-janvier 2019 au 13 septembre 2019 (remplacement d’une personne en congé parental).

Les tâches incombant au poste sont relatives aux diverses tâches administratives, dactylographie de textes, répondre au téléphone, renseigner, aider dans les affaires consulaires ainsi que d’autres tâches de secrétariat.

Les candidat(e)s doivent avoir une très bonne connaissance du grec et du français. La connaissance de l’anglais et une expérience antérieure à de postes similaires seront considérés comme un avantage.

Salaire mensuel brut : 2.146,54 euros.

Dépôt des candidatures (CV et lettre de motivation) au plus tard le 21 décembre 2018 à l’adresse électronique paris@mfa.gov.cy ou à l'Ambassade de Chypre, 23 rue Galilée, 75116 Paris (0147208628).

Suivra un examen et un entretien.


Προκήρυξη θέσης εργασίας
Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Παρίσι ζητεί να προσλάβει γραμματέα/δακτυλογράφο για εργοδότηση καθορισμένης διάρκειας (CDD), περίπου οκτώ (8) μηνών, από τα μέσα Ιανουαρίου 2019 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2019 (αντικατάσταση ατόμου που ευρίσκεται σε γονική άδεια).

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν διοικητικές εργασίες, δακτυλογράφηση κειμένων, απάντηση τηλεφώνου, παροχή πληροφοριών, διεκπεραίωση προξενικών θεμάτων και άλλα γραμματειακά καθήκοντα.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν πολύ καλά την ελληνική και της γαλλική γλώσσα. Γνώση της αγγλικής γλώσσας και προηγούμενη πείρα σε ανάλογη/ες θέση/εις θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα.

Ακάθαρτος μηνιαίος μισθός: 2.146,54 ευρώ.

Η υποβολή αιτήσεων (βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος) θα πρέπει να γίνει έως τις 21 Δεκεμβρίου 2018 το αργότερο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση paris@mfa.gov.cy ή στη διεύθυνση Ambassade de Chypre, 23 rue Galilée, 75116 Paris (τηλέφωνο 0147208628).

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει εξέταση και συνέντευξη.

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko