Περιεχόμενα
Sondage-Δημοσκόπηση
EIΣTE YΠEP THΣ ΨHΦOY TΩN EΛΛHNΩN APO TO EΞΩTEPIKO? - ETES-VOUS EN FAVEUR DU VOTE DES GRECS DE L'ETRANGER?
Ναι - Oui
Οχι - Non
Αδιάφορο ... Indifférent...
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


Διάφορα Κείμενα-Textes divers
ECOLE GRECQUE : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
le 3/9/2019 17:23:46

PARIS Rentrée des classes-Επιστροφή στα θρανία

COMMUNAUTE HELLENIQUE de PARIS et des environs

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Maison de la Grèce, 9, rue Mesnil, 75116 Paris
Tél : 0147046789, fax : 0147046813
Site : www.communaute-hellenique.com
E mail : list.chpe@gmail.com
Présidente - Πρόεδρος: Mme Seta THEODORIDIS


Chers élèves, chers parents !
Nous avons le plaisir de vous annoncer les dates de la rentrée scolaire 2019-2020 pour les écoles du mercredi et du samedi après-midi.

- ECOLE ARAGO : Samedi 7 septembre de 14h à 17h30, 4 Place de la Nation, 75012 Paris, M° Nation.

- ECOLE RAYMOND QUENEAU : Mercredi 11 septembre de 15h à 18h30, 66 bd St Marcel, 75005 Paris, M° Les Gobelins ou M° Saint Marcel.

Les inscriptions se feront le jour de la rentrée. Pour les nouveaux élèves et ceux qui n'ont pas renouvelé leur inscription pour l'année scolaire, il faudra fournir un extrait d'acte de naissance le jour de la rentrée ou une carte d’identité.
En maternelle sont acceptés les enfants qui fréquentent la MOYENNE SECTION à l'école maternelle française.

Nous souhaitons une excellente rentrée scolaire à tous les élèves et à leurs parents et aux enseignants !


Αγαπητοί μαθητές, αγαπητοί γονείς!

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τις ημερομηνίες του σχολικού έτους 2019-2020 για τα απογεύματα Τετάρτης και Σαββάτου.

- Lycée ARAGO : Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου από τις 14.00 έως τις 17:30, 4 Place de la Nation, 75012 Παρίσι, M ° Nation.

- Collège RAYMOND QUENEAU : Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου από τις 15.00 έως τις 18:30, 66 bd St Marcel, 75005 Παρίσι, M ° Les Gobelins ή M ° Saint Marcel.

Οι εγγραφές θα γίνουν την πρώτη ημέρα του σχολείου. Για τους νέους μαθητές και για όσους δεν έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους για το σχολικό έτος, θα χρειαστεί να προσκομίσετε πιστοποιητικό γέννησης ή την ταυτότητα.

Στο νηπιαγωγείο γίνονται δεκτά τα παιδιά που πάνε στη μεσαία τάξη στο γαλλικό νηπιαγωγείο.

Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές και τους γονείς όπως και στους δασκάλους τους μια καλή σχολική χρονιά!

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko