Περιεχόμενα
Sondage-Δημοσκόπηση
EIΣTE YΠEP THΣ ΨHΦOY TΩN EΛΛHNΩN APO TO EΞΩTEPIKO? - ETES-VOUS EN FAVEUR DU VOTE DES GRECS DE L'ETRANGER?
Ναι - Oui
Οχι - Non
Αδιάφορο ... Indifférent...
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


Διάφορα Κείμενα-Textes divers
ECOLE GRECQUE : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
le 3/2/2020 16:13:46

PARIS Examens pour le certificat de connaissance de la langue grecque
ΠΑΡΙΣΙ : Εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας


COMMUNAUTE HELLENIQUE de PARIS et des environs

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Maison de la Grèce, 9, rue Mesnil, 75116 Paris
Tél : 0147046789, fax : 0147046813
Site : www.communaute-hellenique.com
E mail : list.chpe@gmail.com
Présidente - Πρόεδρος: Mme Seta THEODORIDIS


Examens pour le certificat de connaissance de la langue grecque
Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το εξεταστικό κέντρο Παρισιού ανακοινώνει ότι η διεξαγωγή των εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας έχει οριστεί για τις 18, 19 και 20 Μαΐου 2020. Οι εγγραφές των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html.

Το περιβάλλον αυτό δίνει τη δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης μέσω Η/Υ στην ηλεκτρονική αίτηση των εξετάσεων Μαΐου 2020 και στο ερωτηματολόγιο που τη συνοδεύει. Ο κωδικός του κέντρου μας είναι 33007. Οι εγγραφές θα αρχίσουν την 1η Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθούν στις 22 Μαρτίου 2020, οπότε και θα κλείσει η εφαρμογή.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας τους την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για το επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών έχουν τα παιδιά αλλοδαπών, αλλογενών και ομογενών που είναι 8–12 ετών (έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 12ο την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους).
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς και τα εξέταστρα ανά επίπεδο έχουν ως εξής:


* Αμέσως μετά τις γραπτές εξετάσεις διεξάγονται οι προφορικές.
** Οι εξετάσεις για το επίπεδο Α2 για επαγγελματικούς σκοπούς αφορούν υποψήφιους σε χώρες- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συστήνεται, ωστόσο, στους υποψήφιους ηλικίας κάτω των 16 ετών να μην επιδιώκουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Β2, του Γ1 και του Γ2 επιπέδου, γιατί το περιεχόμενο των εξεταστικών θεμάτων απαιτεί γνώσεις και εμπειρίες που δε διαθέτουν οι μικρής ηλικίας υποψήφιοι.

Τα εξέταστρα για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό του εξεταστικού κέντρου, του οποίου φορέας είναι η Ελληνική Κοινότητα Παρισίων. Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική εγγραφή θεωρείται έγκυρη μόνο μετά την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον λογαριασμό του εξεταστικού κέντρου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ :
CIC PARIS VICTOR HUGO
COMMUNAUTE HELLENIQUE DE PARIS
RIB : 30066 10171 00010988704 01
IBAN : FR76 3006 6101 7100 0109 8870 401
BIC : CMCIFRPP
QXBAN : QX53 CMCI FRPP XXXD K31W MIAY 9NTD J9RD O4

Παρακαλείστε όπως αναγράφετε ως αιτιολογία κατάθεσης «exetaseis ellhnomatheias» και το όνομα του υποψηφίου, ώστε να μπορεί να γίνεται εύκολα η ταυτοποίηση πληρωμής.

Το εξεταστικό κέντρο Παρισιού θα δέχεται το κοινό κατά τη διάρκεια των εγγραφών (από 24 Φεβρουαρίου έως 22 Μαρτίου) στη διεύθυνση 9, rue Mesnil 75016, κάθε Τρίτη από τις 12.00 έως τις 15.00 και κάθε Παρασκευή από τις 14.30 έως τις 16.30, ενώ τις ίδιες μέρες και ώρες θα δίνονται πληροφορίες στο τηλέφωνο 01 47 04 67 89, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση list.chpe@gmail.com.
Για πρόσθετες πληροφορίες και πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (δομή εξεταστικών δοκιμασιών και δείγματα θεμάτων) μπορείτε να συνδεθείτε με την επίσημη ιστοσελίδα της Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας :
http://www.greek-language.gr/certification

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Μαρία Λιάπη
Υπεύθυνη για την διενέργεια των Εξετάσεων Ελληνομάθειας
marialiapi65@gmail.com

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko