Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


Διάφορα Κείμενα-Textes divers
COMMUNIQUE : CONSULAT GENERAL DE GRECE A PARIS
le 11/11/2020 11:15:07

Communiqué du Bureau Consulaire de Paris - Ανακοίνωση Προξενικού Γραφείου Παρισίων
Présentation obligatoire d'un test PCR moléculaire négatif pour voyager en Grèce - Απαραίτητη επίδειξη αρνητικού αποτελέσματος από μοριακό τέστ PCR για μετακινήσεις προς την ΕλλάδαΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
CONSULAT GENERAL DE GRECE A PARIS23, rue Galilée 75 116 PARIS
Tel : +33 1 47 20 40 64 , Fax: +33 1 47 20 70 28
Τηλ. Έκτακτης ανάγκης: +33 6 11 22 28 37
email: grgencon.par@mfa.gr
Web: www.mfa.gr/france/

Ανακοίνωση Προξενικού Γραφείου Παρισίων
Απαραίτητη επίδειξη αρνητικού αποτελέσματος από μοριακό τέστ PCR
για μετακινήσεις προς την Ελλάδα


Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι, από την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020, οι εισερχόμενοι στην Ελλάδα ('Ελληνες και αλλοδαποί πολίτες) θα πρέπει απαραιτήτως να επιδείξουν αρνητικό αποτέλεσμα μοριακής εξέτασης (εργαστηριακό τεστ PCR) για ανίχνευση του ιού COVID-19 σε όλες τις συνοριακές πύλες εισόδου (αεροδρόμια, χερσαία σύνορα και λιμάνια). Οι εισερχόμενοι στην Ελλάδα θα πρέπει να επιδείξουν αρνητικό αποτέλεσμα από μοριακή εξέταση εργαστηρίου που θα έχει πραγματοποιηθεί εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα. Η βεβαίωση της εν λόγω διάγνωσης θα πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα και να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του ταξιδιώτη.
Επίσης, από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας που πραγματοποιούν μετακινήσεις προς το εξωτερικό θα πρέπει να συμπληρώνουν τη φόρμα Passenger Locator Form (PLF) μέσω της πλατφόρμας https://travel.gov.gr/#/, το αργότερο 24 ώρες πριν το ταξίδι τους.

Υπενθυμίζεται ότι για όλους τους εισερχόμενους στην Ελλάδα μέσω των χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων σημείων εισόδου αποτελεί προϋπόθεσή η συμπλήρωση της φόρμας Passenger Locator Form (PLF) μέσω της πλατφόρμας https://travel.gov.gr/#/ . Το PLF δύναται να συμπληρωθεί από τους ταξιδιώτες μέχρι και 24 ώρες πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους στην Ελλάδα.

Communiqué du Bureau Consulaire de Paris
Présentation obligatoire d'un test PCR moléculaire négatif pour voyager en Grèce

Le Secrétariat Général de la Protection Civile a annoncé qu'à partir du mercredi 11 novembre 2020, les personnes entrant en Grèce (citoyens grecs et étrangers) doivent impérativement être munies d’un résultat négatif au test moléculaire de détection du virus COVID-19 (test de laboratoire PCR) lorsqu’elles se présenteront quelque soit le point d’entrée (aéroport, poste-frontière terrestre et port). Toute personne qui entre en Grèce doit présenter un résultat négatif à un examen moléculaire de laboratoire réalisé dans les soixante-douze heures précédant son arrivée en Grèce. Le certificat de dépistage doit être établi en anglais et doit mentionner les nom et prénom ainsi que le numéro de passeport ou de carte d'identité du voyageur.

De plus, à partir du mardi 10 novembre, tous les résidents permanents de Grèce qui voyagent à l'étranger doivent remplir le formulaire de localisation des passagers (PLF) via la plateforme https://travel.gov.gr/#/, au plus tard 24 heures avant leur voyage.

Il est rappelé que l’entrée en Grèce par un point d'entrée terrestre, aérien ou maritime est soumise à une condition préalable, toute personne doit remplir le formulaire de localisation de passagers (PLF) via la plate-forme https://travel.gov.gr/#/. Le PLF peut être complété par les voyageurs jusqu'à 24 heures avant leur voyage en Grèce.

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko