Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


Διάφορα Κείμενα-Textes divers
CHYPRE : ΚΥΠΡΟΣ
le 1/12/2020 15:55:30

Scholarships for Undergraduate Studies
Προκήρυξη θέσεων και υποτροφιών για διεθνείς σπουδαστές


Προκήρυξη θέσεων και υποτροφιών για διεθνείς σπουδαστές που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε ελληνόφωνα προπτυχιακά προγράμματα του Πνεπιστημίου Κύπρου κατά το ακαδημαικό έτος 2021-2022

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει σε πρώτη φάση δέκα (10) υποτροφίες για διεθνείς φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν προσφερόμενα ελληνόφωνα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών (εξαιρουμένων των ιατρικών σπουδών) κατά το ακαδημαικό έτος 2021-2022, με έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβριο του 2021.
Κάθε υποτροφία καλύπτει το 50% των διδάκτρων, θα είναι διάρκειας τεσσάρων (4) ετών και απευθύνεται σε πολίτες εκτός Ευρωπαικής Ενωσης. Οι φοιτητές που θα γίνουν δεκτοί και δεν θα κατέχουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας, θα πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσουν μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας για ένα έτος στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Κύπρου, προκειμένου να αποκτήσουν πιστοποιητικό επιπέδου Β2, πριν ξεκινήσουν τις προπτυχιακές σπουδές τους.

Για περαιτέρω πληροφορίες : +357 22894021
Διεύθυνση : fm@ucy.ac.cy


Scholarships for Undergraduate Studies
The University of Cyprus (UCY) is pleased to announce the offering of ten scholarships
(50% of tuition fees only) for undergraduate studies (excluding the Medical School),
for applications submitted in September 2021, made available to citizens from
outside the EU.
Each scholarship will be valid for a four (4) year study duration.
In the case where a scholarship bearer does not complete his/her studies within the
four (4) year period (8 semesters), his/her scholarship will be terminated and no
further contribution will be made towards the completion of his/her studies.
Successful candidates will have to follow a one-year Greek Language course at the
UCY School of Modern Greek (at their own expense), so as to acquire a B2 level
certificate before starting their undergraduate studies.
For information regarding the application process please refer to Appendix I.

For information regarding the entry requirements you can visit:
http://www.ucy.ac.cy/fmweb/documents/UndergraduateOffice/Kritiria_GCE_gr.en.
_2020.pdf
For further details regarding the application process you may contact the UCY
Academic Affairs and Student Welfare Service, Tel.: +357 22894021, email:
fm@ucy.ac.cy

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko