Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


Διάφορα Κείμενα-Textes divers
COMMUNIQUE : CONSULAT GENERAL DE GRECE A PARIS
le 15/12/2020 16:29:25

Ανακοίνωσης νεότερων μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού Covid-19 στην Ελλάδα.
Annonce des dernières mesures visant à lutter contre la propagation du virus Covid-19 en Grèce


ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
CONSULAT GENERAL DE GRECE A PARIS23, rue Galilée 75 116 PARIS
Tel : +33 1 47 20 40 64 , Fax: +33 1 47 20 70 28
Τηλ. Έκτακτης ανάγκης: +33 6 11 22 28 37
email: grgencon.par@mfa.gr
Web: www.mfa.gr/france/


Ανακοίνωση Προξενικού Γραφείου Παρισίων
Ανακοίνωση
14.12.2020

Το Προξενικό Γραφείο Παρισίων θα ήθελε να σας ενημερώσει, σε συνέχεια της ανακοίνωσης νεότερων μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού Covid-19 στην Ελλάδα, για τα κάτωθι:
- Όσοι εισέρχονται στην Ελλάδα ('Ελληνες και αλλοδαποί πολίτες) από την Γαλλία για το χρονικό διάστημα από τις 18 Δεκεμβρίου 2020 έως και τις 7 Ιανουαρίου 2021 με οποιονδήποτε τρόπο, υπόκεινται σε υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό κατ’ οίκον ή στον τόπο προσωρινής διαμονής που δηλώνεται στη φόρμα Passenger Locator Form (η οποία εξακολουθεί να ισχύει και πρέπει να συμπληρωθεί 24 ώρες πριν την πραγματοποίηση του ταξιδιού), για τρεις ημέρες. Εφόσον οι ταξιδιώτες παραμένουν στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών ημερών τότε ο προσωρινός περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα.
- Οι εισερχόμενοι στην Ελλάδα θα πρέπει απαραιτήτως να επιδείξουν αρνητικό αποτέλεσμα μοριακής εξέτασης (εργαστηριακό τεστ PCR) για ανίχνευση του ιού COVID-19 σε όλες τις συνοριακές πύλες εισόδου (αεροδρόμια, χερσαία σύνορα και λιμάνια). Οι εισερχόμενοι στην Ελλάδα θα πρέπει να επιδείξουν αρνητικό αποτέλεσμα από μοριακή εξέταση εργαστηρίου που θα έχει πραγματοποιηθεί εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα. Η βεβαίωση της εν λόγω διάγνωσης θα πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα και να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του ταξιδιώτη.


Communiqué du Bureau Consulaire de Paris
Communiqué
14.12.2020

Le Bureau Consulaire de Paris tient à vous informer, suite à l'annonce des dernières mesures visant à lutter contre la propagation du virus Covid-19 en Grèce, des points suivants:

- Les personnes qui entrent en Grèce (citoyens grecs et étrangers) depuis la France entre le 18 décembre 2020 et le 7 janvier 2021 de quelque manière que ce soit, sont soumises à un confinement de précaution obligatoire, pendant trois jours, à leur domicile ou au lieu de résidence temporaire déclaré sur le Formulaire de Localisation des Passagers (PLF) qui est toujours en vigueur et doit être rempli 24 heures avant le voyage. Si les voyageurs restent en Grèce pour une période de moins de trois jours, la restriction temporaire sera égale à la durée du séjour.

- Les personnes qui voyagent en Grèce doivent présenter un résultat de test moléculaire négatif (test de laboratoire PCR) de détection du virus COVID-19 quelque soit le point d’entrée (aéroportuaire, terrestre ou portuaire). Le test doit être effectué dans les soixante-douze heures précédant l’arrivée en Grèce. Le certificat du diagnostic doit être rédigé en anglais et doit inclure les nom et prénom, le numéro de passeport ou de carte d'identité du voyageur.

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko