Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
RESUMES-(cliquez) : DESPOTIDIS DIMOSTHENIS DIMITRIOS
le 13/11/2021 16:58:20

Despotidis Dimosthenis - Dimitrios, âgé de 13 ans, avait remporté le 1er prix de la Fondation Never Such
Ο δεκατριάχρονος Δημοσθένης κατέκτησε την πρώτη θέση στον Διεθνή Διαγωνισμό Ποίησης του Ιδρύματος ‘‘Never Such Innocence’’


« En cherchant mes pas » «chercher mes pas » « Trouver mes traces »

Despotidis (Démosthène) Dimosthenis - Dimitrios, élève de Y10, à l'école internationale anglophone Campion, a récemment publié son 1er recueil de poèmes, intitulé "En cherchant mes pas", non seulement en grec mais aussi en anglais. L'année dernière, Démosthène a remporté la première place du concours international de poésie Never Poetry Innocence à Londres, parmi 4 000 participants de 44 pays. Il est devenu officiellement ambassadeur de l'INS.
Lors de la présentation de son édition grecque, le 9 octobre dans la salle de l'Association des Athéniens à Plaka, dans une ambiance très chaleureuse, émouvante et agréable, Démosthène a été nommé Directeur de la Littérature d'International Action Art, une organisation internationale présente dans 47 pays par le monde, par M. Ioannis Maronitis, Président du club pour l’Unesco du Pirée et les îles ainsi que secrétaire général de l'IAA. Démosthène est certainement le plus jeune président, mais en même temps très prometteur. M. Skiadas Eleftherios, président de l'Association des Athéniens, l'une des associations les plus anciennes et les plus historiques d'Athènes, a annoncé que Démosthène sera désormais membre de droit de l'Association des Athéniens.
Le recueil de poèmes est composé de 46 poèmes et est sous l’égide du Ministère des Affaires étrangères, Secrétaire général des Grecs de l’étranger et de la Diplomatie publique ainsi que du club pour UNESCO du Pirée et les îles et de l’International Action Art. Le Secrétaire général lui-même a préfacé le recueil de poèmes de Démosthène avec grand plaisir.
Mon premier recueil de poèmes constitue la mosaïque de plusieurs éléments hétéroclites qui ont influencé et marqué ma vie jusqu' à présent. Il constitue en même temps le couronnement des efforts nombreux et ardus pendant la période particulièrement difficile que toute l’humanité a connue et vit encore aujourd'hui - l'ère du COVID-19. Les chapitres se réfèrent au début de ma vie en cherchant mon identité, ma vie à l’école, le passage à l’adolescence, Pacques sur l’île, Les étés à Andros (mon lieu d’origine), la Femme d’Andros, la vie des marins, dans le monde de Tik Tok et dans le monde du Covid-19, la conscience de soi, l’amitié et la trahison, la famille, les constats généraux, l’âme des aviateurs et enfin à l’occasion du bicentenaire de la Révolution grecque, les poèmes inclus dans cette catégorie se réfèrent à 1821.
Enfin, un hommage spécial est rendu à la célébration de la Journée mondiale de la Langue Grecque. La majorité des poèmes, ou presque tous, sont étroitement liés à des photographies personnelles de ma vie.
J’ai composé le recueil de poèmes intitulé « En cherchant mes pas » en exclusivité pendant le deuxième confinement. Mes sentiments, comme vous comprenez, étaient nombreux, divers, particuliers, caractérisés par des sautes d'humeur fréquentes. J’avais beaucoup de temps à ma disposition pour rêver, écrire, imaginer et composer. J’essayé de faire de mon mieux afin de profiter de mon temps libre de manière constructive en essayant toujours de refléter et présenter des aspects différents de ma vie pour composer le puzzle d’une vie très intéressante et complexe.
J’ai essayé de refléter mes sentiments et mes pensées à ce qui m’a influencé et surpris après avoir satisfait ma curiosité en me calmant et en offrant de la joie à mon âme. J’ai essayé aussi de maintenir vivante ma passion et ma flamme qui ne s'éteint pas pour la langue Grecque, l’éducation et la culture grecques en général, tout au long des années puisque ce sont les principales caractéristiques qui ont formé ma façon de penser et ont caractérisé mon identité dans une large mesure.
J’ai essayé également de montrer à travers ma propre vision des choses mon inquiétude concernant le parcours de la langue Grecque. J’ai essayé avec mes propres forces personnelles petites et humbles, comme en témoigne mon premier recueil de poésie, d'aider dans l'effort global fait afin de promouvoir et de renforcer non seulement la langue grecque, mais aussi la culture grecque.
Mon objectif est d'encourager les jeunes enfants de mon âge et plus à participer de manière cohérente à tous les aspects de la vie grecque, non seulement par l'apprentissage quotidien de la langue grecque, qui est considérée comme la mère de toutes les langues et la pierre angulaire de toute personne éduquée et équilibrée, mais aussi par l'acquisition et la diffusion de la conscience culturelle.
Je dois remercier chaleureusement le Dr. Ioannis Chrysoulaki, Secrétaire général des Grecs de l’étranger et de la Diplomatie publique qui a préfacé mon recueil de poèmes, Mme Zetta Makri, vice-ministre de l'Éducation et des religions, Mme Maria Spyraki, membre du Parlement européen, M. Prokopis Pavlopoulos ex-président de la République Grecque, Mme Stella Kokoli, présidente de la Fédération des enseignants de grec en Amérique, Mme Lady Lucy French OBE, fondatrice et présidente de Never Such Innocence à Londres, M. Mike Henderson, directeur de l'école Campion d'Athènes, Mme Stella Papafimitriou responsable du Departement anglais et Dr. Tito Manoliadis directeur de l'Université européenne.
Je voudrais également remercier chaleureusement la Bibliothèque Kaireio d'Andros ainsi que la Communauté pour l'hellénisme et le philhellénisme, ainsi que le Musée de l'hellénisme pour leur réponse immédiate concernant l'envoi de photos toujours en rapport avec mes poèmes.
Dans un futur proche, mon objectif est de continuer à écrire avec le même intérêt pour tout ce qui m'intrigue et m'inspire. Sans aucun doute, c'est une façon d'exprimer mon âme et mes sentiments les plus profonds. A travers l'écriture et surtout la poésie, j'essaie toujours de trouver le propre mot, le mot qui est juste et connecté à ma propre vision ainsi qu'à ma propre façon de penser. Ouvrir de nouveaux canaux de communication possibles, élargir mes horizons et ma culture est certainement l'un de mes principaux objectifs dans la vie, sans renoncer à aider et à contribuer à la société humaine.


‘‘ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΟΥ’’

Ο Δεσποτίδης Δημοσθένης – Δημήτριος, μαθητής του Y10, στο Αγγλόφωνο Διεθνές σχολείο Campion, εξέδωσε πρόσφατα την 1η του Ποιητική συλλογή, με τον τίτλο ‘‘Ψάχνοντας τα βήματά μου’’, όχι μόνο στην Ελληνική, αλλά και στην Αγγλική γλώσσα. Πέρυσι, Ο Δημοσθένης κατέκτησε την πρώτη θέση στον Διεθνή Διαγωνισμό Ποίησης του Ιδρύματος ‘‘Never Such Innocence’’ στο Λονδίνο, ανάμεσα σε 4.000 συμμετέχοντες από 44 χώρες. Επίσημα έγινε Πρεσβευτής του NSI.
Κατά την διάρκεια της παρουσίασης της Ελληνικής έκδοσης, στις 9 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Συλλόγου των Αθηναίων στην Πλάκα, σε μία πολύ ζεστή, συγκινητική και ευχάριστη ατμόσφαιρα, Ο Δημοσθένης ανακηρύχθηκε Διευθυντής Λογοτεχνίας του International Action Art, ενός διεθνούς Οργανισμού με παρουσία σε 47 χώρες ανά τον κόσμο, από τον κ. Ιωάννη Μαρωνίτη, Πρόεδρο του Ομίλου Unesco Πειραιώς και Νήσων καθώς και Γενικού Προέδρου του ΙΑΑ. Είναι σίγουρα ο μικρότερος Διευθυντής, αλλά την ίδια στιγμή πολλά υποσχόμενος. Ο κ. Σκιαδάς Ελευθέριος, ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Αθηναίων, ενός από τους παλαιότερους και πιο ιστορικούς Συλλόγους των Αθηνών, ανακοίνωσε ότι ο Δημοσθένης θα αποτελεί πλέον exofficio μέλος του Συλλόγου των Αθηναίων.
Η ποιητική συλλογή αποτελείται από 46 ποιήματα και είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, καθώς επίσης και του ομίλου UNESCO Πειραιώς και Νήσων και του International Action Art. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας προλόγισε την ποιητική συλλογή του Δημοσθένη με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση.
Η πρώτη μου ποιητική συλλογή αποτελεί το συνονθύλευμα πολλών και ετερόκλητων στοιχείων, τα οποία έχουν επηρεάσει και στιγματίσει κατά κάποιο τρόπο την ζωή μου έως τώρα. Αποτελεί παράλληλα το επιστέγασμα πολλών και επίπονων προσπαθειών κατά την διάρκεια της ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου που όλη η ανθρωπότητα βίωσε και βιώνει μέχρι σήμερα – της εποχής του COVID-19. Τα κεφάλαια σχετίζονται με το ξεκίνημα της ζωής μου, αναζητώντας την ταυτότητά μου, την ζωή στο σχολείο, την μετάβαση στην εφηβεία, Πάσχα στο Νησί, Καλοκαίρια στην Άνδρο, (απ’ όπου κατάγομαι), την Γυναίκα της Άνδρου, τη ζωή των Ναυτικών, στον κόσμο του Tik Tok και στον κόσμο του Covid-19, αυτογνωσία, Φιλία και Προδοσία, η Οικογένεια, Γενικές Διαπιστώσεις, η ψυχή των Αεροπόρων και την συμπλήρωση 200 χρόνων από το ξέσπασμα της Επανάστασης. Γι’ αυτό τον λόγο τα ποιήματα που περιλαμβάνονται σ’ αυτή την κατηγορία αναφέρονται στο 1821.
Τέλος, ειδικό αφιέρωμα πραγματοποιείται στον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας για την Ελληνική γλώσσα. Η πλειοψηφία των ποιημάτων, για να μην πω όλα, σχετίζονται στενά με προσωπικές φωτογραφίες από την ζωή μου.
Συνέθεσα την ποιητική συλλογή με τον τίτλο ‘’Ψάχνοντας τα βήματά μου’’ αποκλειστικά κατά την διάρκεια του δεύτερου εγκλεισμού. Τα συναισθήματά μου, όπως καταλαβαίνετε εκείνη την περίοδο, ήταν πολλά, ιδιαίτερα και με πολλές ψυχικές διακυμάνσεις. Είχα τόσο πολύ χρόνο να ονειρευτώ, να γράψω, να φανταστώ και να συνθέσω. Προσπάθησα κάνω το καλύτερο δυνατό, έτσι ώστε να αξιοποιήσω τον χρόνο μου κατά τον πιο εποικοδομητικό τρόπο, προσπαθώντας πάντα να αποτυπώσω και να προβάλλω διαφορετικές ενότητες της ζωής μου, σε μία προσπάθεια να συνθέσω το παζλ μιας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας και πολυσχιδούς ζωής.
Προσπαθώντας να αποτυπώσω τα συναισθήματα και τις σκέψεις μου σχετικά με το με επηρέασε και με εξέπληξε, αφήνοντάς με άφωνο, έχοντας πρώτα ικανοποιήσει την περιέργειά μου, ηρεμώντας με και προσφέροντας αγαλίαση στην ψυχή μου, προσπάθησα επίσης να διατηρήσω άσβεστο το πάθος μου και την φλόγα για την Ελληνική γλώσσα, την Ελληνική εκπαίδευση και κουλτούρα γενικά, καθόλη την διάρκεια όλων των ετών, καθώς αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν διαμορφώσει τον τρόπο σκέψης μου και έχουν χαρακτηρίσει την ταυτότητά μου σ’ ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
Προσπαθώντας επίσης να δείξω μέσα από τη δική μου θεώρηση των πραγμάτων την αγωνία μου για την πορεία την Ελληνικής γλώσσας, προσπάθησα με τις δικές μου, προσωπικές, μικρές και ταπεινές δυνάμεις, έτσι όπως αντικατοπτρίζονται σ’ αυτή την πρώτη μου ποιητική συλλογή, να βοηθήσω στην συνολική προσπάθεια που καταβάλλεται προκειμένου να προωθήσω και να ενισχύσω όχι μόνο την Ελληνική γλώσσα, αλλά και την Ελληνική κουλτούρα.
Σκοπός μου είναι να ενθαρρύνω τα νέα παιδιά της δικής μου ηλικίας και άνω, να συμμετέχουν σ’ όλες τις ενότητες της Ελληνικής ζωής με συνέπεια, όχι μόνο μέσω της καθημερινής εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας, η οποία θεωρείται η μητέρα όλων των γλωσσών και ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε μορφωμένου και ισορροπημένου ανθρώπου, αλλά επίσης μέσω της απόκτησης και διάδοσης Πολιτιστικής συνείδησης.
Οφείλω να ευχαριστήσω θερμά τον Dr. Ιωάννη Χρυσουλάκη, Γενικό Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και της Δημόσιας Διπλωματίας, ο οποίος προλόγισε την ποιητική μου συλλογή , την κυρία Ζέττα Μακρή, Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, την κυρία Μαρία Σπυράκη, μέλος του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Στέλλα Κοκόλη, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ελλήνων Δασκάλων στην Αμερική, την κυρία Lady Lucy French OBE, Ιδρύτρια και Πρόεδρο του Never Such Innocence στο Λονδίνο, τον κύριο Mike Henderson, Headmaster of the Campion School of Athens, την κυρία Στέλλα Παπαδημητρίου, επικεφαλής του Αγγλικού τμήματος και τον Dr. Τίτο Μανωλιάδη επικεφαλή του Ευρωπαικού Πανεπιστημίου.
Θέλω επίσης να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στην Καίρειο Βιβλιοθήκη της Άνδρου καθώς και στην Κοινότητα για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό, καθώς και στο Μουσείο Φιλελληνισμού για την άμεση ανταπόκρισή τους όσον αφορά στην αποστολή φωτογραφιών σχετικών πάντα με τα ποιήματά μου.
Στο άμεσο μέλλον, στόχος μου είναι να συνεχίσω να γράφω με το ίδιο ενδιαφέρον για ο,τιδήποτε με ιντριγκάρει και με εμπνέει. Είναι αναμφίβολα ένα τρόπος έκφρασης της ψυχής μου και των βαθύτερων συναισθημάτων μου. Μέσω της συγγραφής και ιδιαίτερα της ποίησης, πάντα προσπαθώ να βρω την κατάλληλη λέξη, την λέξη η οποία είναι σωστή και συνδέεται με την δική μου οπτική καθώς και με τον δικό μου τρόπο σκέψης. Ανοίγοντας νέους πιθανούς δρόμους επικοινωνίας, διευρύνοντας τους ορίζοντές μου και την κουλτούρα μου είναι σίγουρα ένας από τους κύριους στόχους μου στην ζωή μου, χωρίς να εγκαταλείψω βέβαια την βοήθεια και συνεισφορά στην ανθρώπινη κοινωνία.
Το βιβλίο μπορείτε να το προμηθευτείτε εδώ: https://www.amazon.fr/dp/B09HG4W1S3

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko