Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
COMMUNIQUE : ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕ
le 5/1/2022 19:10:35

Ανακοίνωση για ταξιδιώτες προς Γαλλία και Ελλάδα
Annonce pour les voyageurs en France et en GrèceΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
23, RUE GALILEE, 75116 PARIS - ΤΗΛΕΦΩΝΟ +33 1 47 23 72 23]


Ανακοίνωση για ταξιδιώτες προς Γαλλία και Ελλάδα

Βάσει των νεώτερων μέτρων που υιοθετήθηκαν για την αντιμετώπιση της διασποράς του ιού Covid – 19 σε Ελλάδα και Γαλλία, το Προξενικό Γραφείο Παρισίων ανακοινώνει τα κάτωθι:
- Από τις 19 Δεκεμβρίου 2021, όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα (ηλικίας 5 ετών και άνω), ανεξαρτήτως εμβολιασμού ή νόσησης, οφείλουν να προσκομίσουν αρνητικό τεστ κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR κορωνοϊού COVID-19 που έχει διενεργηθεί εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα
ή
- εναλλακτικά να προσκομίσουν αρνητικό τεστ με τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test-test antigenique) που έχει διενεργηθεί εντός είκοσι τεσσάρων ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα.

- Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, οι ταξιδιώτες που επισκέπτονται την Γαλλία και διαγιγνώσκονται θετικοί στον ιό COVID-19 ενώ βρίσκονται στην Γαλλία υποχρεούνται σε υγειονομική απομόνωση επτά ημερών εφόσον είναι πλήρως εμβολιασμένοι και δέκα ημερών εφόσον είναι ανεμβολίαστοι. Η υγειονομική απομόνωση διακόπτεται μετά από πέντε ημέρες για τους εμβολιασμένους και επτά ημέρες για τους ανεμβολίαστους εφόσον υπάρχει αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου.

- Ενημερώνουμε, τέλος, ότι σύμφωνα με ενημέρωση των γαλλικών αρχών, τα ξενοδοχεία Hilton Paris CDG Airport και Hôtel ibis Paris CDG Airport διαθέτουν δωμάτια υγειονομικής απομόνωσης για ταξιδιώτες θετικούς στον ιό COVID-19, ιδία δαπάνη των ταξιδιωτών.


Annonce pour les voyageurs en France et en Grèce

Au vu des dernières mesures adoptées, le Bureau Consulaire de Paris annonce ce qui suit :
- Depuis le 19 décembre 2021, tous les voyageurs se rendant en Grèce (âgés de 5 ans et plus), indépendamment de leur vaccination ou de leur rétablissement du COVID, doivent présenter un certificat de test PCR du coronavirus COVID-19 négatif effectué par un laboratoire dans les soixante-douze heures précédant l’heure d’arrivée en Grèce.
ou
- Solution alternative présenter un test négatif avec la méthode de détection rapide de l'antigène du coronavirus COVID-19 (test rapide-test antigénique) qui aura été effectué dans les vingt-quatre heures avant l’heure d’arrivée en Grèce.

- En vertu de la loi française, les voyageurs qui se trouvent en France et sont diagnostiqués positifs au COVID-19 pendant leur séjour en France doivent respecter une période d'isolement sanitaire de sept jours s'ils sont complètement vaccinés et de dix jours s'ils ne le sont pas. L'isolement sanitaire est interrompu au bout de cinq jours pour les personnes vaccinées et de sept jours pour les non vaccinées sur présentation d’un résultat négatif à un test PCR réalisé par un laboratoire ou un test de détection rapide d'antigène.

Veuillez prendre note que selon des informations des autorités françaises, les hôtels Hilton Paris CDG Airport et Ibis Paris CDG Airport disposent de chambres d'isolement sanitaire pour les voyageurs testés positifs au COVID-19, à la charge des voyageurs

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko