Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
COMMUNIQUE : CONSULAT GENERAL DE GRECE A PARIS
le 6/5/2022 16:03:02

Annonce : Suppression des conditions d'entrée en Grèce
Ανακοίνωση : Άρση των προϋποθέσεων εισόδου στην ΕλλάδαAmbassade de Grèce à Paris – Bureau Consulaire


23, rue Galilée 75 116 PARIS
Tel : +33 1 47 23 72 23 , Fax: +33 1 47 20 70 28
Τηλ. Έκτακτης ανάγκης: +33 6 11 22 28 37
email: grgencon.par@mfa.gr
Web: www.mfa.gr/france/
Email par section:

Bureau consulaire
grgencon.par@mfa.gr

Service national
paris.mil@mfa.gr

Émission de passeports
pass.par@mfa.gr

Mr Sebastian KONTOVOUNISIOS
Secrétaire d’Ambassade, Directeur du Bureau Consulaire


Ανακοίνωση: Άρση των προϋποθέσεων εισόδου στην Ελλάδα
προς περιορισμό της διασποράς του ιού COVID-19

Το Προξενικό Γραφείο της Ελλάδας στο Παρίσι ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια των εισηγήσεων της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας, αίρονται οι προϋποθέσεις εισόδου στην Ελλάδα προς περιορισμό της διασποράς του ιού COVID-19, από 1η Μαΐου 2022. Συγκεκριμένα, η άφιξη επισκεπτών στην Ελλάδα μέσω των χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων σημείων εισόδου θα γίνεται χωρίς την επίδειξη του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 (European Union Digital Covid Certificate, EUDCC). Υπενθυμίζεται επίσης ότι στις 15 Μαρτίου 2022 καταργήθηκε για τους επισκέπτες η υποχρέωση συμπλήρωσης της φόρμας Passenger Locator Form (PLF).

Annonce: Suppression des conditions d'entrée en Grèce
pour limiter la propagation du virus COVID-19


Le Bureau consulaire de la Grèce à Paris annonce que, suivant les recommandations du Comité d'experts du Ministère Hellénique (grec) de la Santé, les conditions d'entrée en Grèce pour contenir la propagation du virus COVID-19 sont levées à partir du 1er mai 2022. Plus précisément, l'arrivée de visiteurs en Grèce par les points d'entrée terrestres, aériens et maritimes sera effectuée sans la présentation du Certificat Numérique Européen COVID-19 (European Union Digital Covid Certificate, EUDCC). ll est également rappelé que le 15 mars 2022, l'obligation de remplir le formulaire PLF (Passenger Locator Form) a été supprimée.

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko