Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
COMMUNIQUE :  Ambassade de Grèce à Paris – Bureau Consulaire
le 31/8/2022 16:42:03

Ανακοίνωση του Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι σχετική με την αλλαγή διάρκειας ισχύος των διαβατηρίων.
Annonce du Bureau Consulaire de l'Ambassade de Grèce concernant les passeports


Ambassade de Grèce à Paris – Bureau Consulaire


23, rue Galilée 75 116 PARIS
Tel : +33 1 47 23 72 23 , Fax: +33 1 47 20 70 28
Τηλ. Έκτακτης ανάγκης: +33 6 11 22 28 37
email: grgencon.par@mfa.gr
Web: www.mfa.gr/france/
Email par section:

Bureau consulaire
grgencon.par@mfa.gr

Service national
paris.mil@mfa.gr

Émission de passeports
pass.par@mfa.gr

Mr Sebastian KONTOVOUNISIOS
Secrétaire d’Ambassade, Directeur du Bureau Consulaire

Annonce importante du Bureau Consulaire de l'Ambassade de Grèce à Paris concernant les passeports
Nous vous informons que, conformément à la loi 4962/2022 (JO No A’148/art 87/ 28.07.2022), les passeports qui seront délivrés à partir du 01/09/2022, aux citoyens grecs ayant atteint l'âge de 14 ans, auront une validité de dix ans.
Il est également précisé que les personnes intéressées peuvent prendre rendez-vous pour la délivrance ou le renouvellement des passeports sur le site : https://appointment.mfa.gr/reservations/aero/grcon-paris/
Pour plus d'informations, les citoyens peuvent contacter le service des passeports par e-mail : pass.par@mfa.gr ainsi que par téléphone sur la ligne dédiée 01 47 23 90 07.

Ανακοίνωση Προξενικού του Προξενικού Γραφείου της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι
Σύμφωνα με τον νόμο 4962/2022 (ΦΕΚ τ.Α’ 28.7.2022), η ισχύς των διαβατηρίων που θα εκδίδονται από 1/9/2022, για τους Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους, θα έχει διάρκεια δέκα ετών.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν συνάντηση για την έκδοση ή ανανέωση διαβατηρίων στην ιστοσελίδα https://appointment.mfa.gr/reservations/aero/grcon-paris/

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνήσουν με το τμήμα διαβατηρίων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
pass.par@mfa.gr καθώς και στην απευθείας τηλεφωνική γραμμή 01 47 23 90 07.

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko