Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
COMMUNIQUE : Ambassade de Chypre en France
le 24/1/2023 10:36:15

Ανακοίνωση Προεδρικές Εκλογές Κύπρος 2023

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
AMBASSADE DE CHYPRE EN FRANCEAmbassadeur de Chypre à Paris S.E. M
Georgios CHACALLI
Πρέσβυς : Η Α.Ε. ο κ, , Γεώργιος ΣΙΑΚΑΛΛΗ


23 Rue Galilée 75116 PARIS

Tel : +33 (0) 1 47 20 67 77 , Fax: +33 (0) 1 40 70 14 68
E-Mail : ambrechypre@wanadoo.fr infochypre@wanadoo.fr


Andreas HADJITHEMISTOS
Conseiller (Affaires politiques et consulaires)
Ambassade de Chypre en France
68 Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris
T: +33 (0) 1 47 20 86 28 | M: +33 (0) 6 71 56 22 48
Email : ahadjithemistos@mfa.gov.cy
Web: www.mfa.gov.cy/embassyparisPrinter Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko