Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ECOLE GRECQUE : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
le 26/1/2023 17:35:51

PARIS Examens pour le certificat de connaissance de la langue grecque
ΠΑΡΙΣΙ : Εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας


COMMUNAUTE HELLENIQUE de PARIS et des environs

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Maison de la Grèce, 9, rue Mesnil, 75116 Paris
Tél : 0147046789, fax : 0147046813
Site : www.communaute-hellenique.com
E mail : list.chpe@gmail.com
Présidente - Πρόεδρος: Mme Seta THEODORIDIS


EXAMENS POUR LE CERTIFICAT DE CONNAISSANCE
DE LA LANGUE GRECQUE

COMMUNIQUÉ

Le Centre d'Examens de Paris vous informe que les examens pour le certificat de connaissance de la langue grecque auront lieu les 23, 24 et 25 mai 2023 à la Maison de la Grèce (9, rue Mesnil, 75116 Paris).
L'inscription aux examens se fera en ligne pendant la période du 1 er février au 20 mars 2023 à l'adresse suivante :

http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Le code du Centre d'examens de Paris est 33007 ; il vous sera demandé lors de l'inscription en ligne.
La participation aux examens est réservée aux candidats âgés de 8 ans évoluant au 31 mai de l'année en cours.
Afin de vous donner toutes les informations nécessaires et de vous aider pour la procédure d'inscription, le Centre d'Examens de Paris met en place pour la période du 1er février au 20 mars, une permanence par semaine à la Maison de la Grèce : le mardi de 11h00-12h00 (à l'exception de la période des vacances de février). Pendant ce même jour, vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 01 47 04 67 89 ou à l'adresse suivante : list.chpe@gmail.com .Le paiement des droits d’inscription doit s’effectuer par virement bancaire sur le compte de la Communauté Hellénique de Paris qui organise les examens. Vous trouverez les coordonnées de ce compte a la troisième étape de la procédure d’inscription.
Pour toute information complémentaire concernant le virement des droits d’inscription, vous êtes priés de contacter la responsable des examens Mme Maria LIAPI sur l’adresse suivante : marialiapi65@gmail.com.
L’inscription électronique sera validée à l’issue du traitement complet de votre dossier et de votre paiement. Une carte avec votre code de candidat vous sera alors envoyée (attention : s’égare souvent dans les spam). Vous devrez l’imprimer ou l’enregistrer immédiatement pour la présenter le jour de l’examen.
Le motif de virement doit comporter les mentions: « certificat grec », le nom et le niveau du candidat.
Pour des informations supplémentaires et des sujets des années précédentes, veuillez consulter le site officiel du Centre de la Langue Grecque :
http://www.greek-language.gr/certification

POUR LE CENTRE DE LA LANGUE GRECQUE
Maria LIAPI
Responsable des examens
marialiapi65@gmail.com

Εξετάσεις Πιστοποίησης
Επάρκειας της Ελληνομάθειας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το εξεταστικό κέντρο Παρισιού ανακοινώνει ότι η διεξαγωγή των εξετάσεων Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας έχει οριστεί για τις 23, 24 και 25 Μαΐου 2023. Οι εγγραφές των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html


Το περιβάλλον αυτό δίνει τη δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης μέσω Η/Υ στην ηλεκτρονική αίτηση των εξετάσεων Μαΐου 2023 και στο ερωτηματολόγιο που τη συνοδεύει. Ο κωδικός του κέντρου, ο οποίος θα ζητηθεί κατά την ηλεκτρονική εγγραφή, είναι 33007. Οι εγγραφές θα αρχίσουν την 1η Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθούν στις 20 Μαρτίου 2023, οπότε και θα κλείσει η εφαρμογή.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν οι υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος της ηλικίας τους την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους. Ειδικότερα, δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για το επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών έχουν τα παιδιά αλλοδαπών, αλλογενών και ομογενών που είναι 8–12 ετών (έχουν συμπληρώσει το 8ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 12ο την 31η Μαΐου του τρέχοντος έτους).
Συστήνεται, ωστόσο, στους υποψήφιους ηλικίας κάτω των 16 ετών να μην επιδιώκουν τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις των επιπέδων Β2, Γ1 και Γ2, γιατί το περιεχόμενο των εξεταστικών θεμάτων απαιτεί γνώσεις και εμπειρίες που δε διαθέτουν οι μικρής ηλικίας υποψήφιοι.
Τα εξέταστρα για τις εξετάσεις πιστοποίησης ελληνομάθειας καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό του εξεταστικού κέντρου, του οποίου φορέας είναι η Ελληνική Κοινότητα Παρισίων. Τα στοιχεία του λογαριασμού αυτού εμφανίζονται στο τρίτο βήμα («πληρωμή») της διαδικασίας υποβολής της αίτησης.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την καταβολή των εξέταστρων, παρακαλείστε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη των εξετάσεων κ. Μαρία Λιάπη στην ηλεκτρονική διεύθυνση : marialiapi65@gmail.com.
Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική εγγραφή θεωρείται έγκυρη μόνο μετά την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον λογαριασμό του εξεταστικού κέντρου. Μετά την επικύρωση της εγγραφής αποστέλλεται στους υποψηφίους η κάρτα με τον κωδικό συμμετοχής του. Παρακαλείσθε να αναζητάτε άμεσα την κάρτα υποψηφίου και στη θυρίδα με τα ανεπιθύμητα μηνύματα και να την εκτυπώνετε ή να την αποθηκεύετε, καθώς θα ζητηθεί από τους υποψηφίους την ημέρα της εξέτασης.
Παρακαλείστε όπως αναγράφετε ως αιτιολογία κατάθεσης των εξέταστρων«certificat grec», το όνομα και το επίπεδο του υποψηφίου, ώστε να μπορεί να γίνεται εύκολα η ταυτοποίηση πληρωμής.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής, το εξεταστικό κέντρο Παρισιού θα δέχεται το κοινό κατά το διάστημα από 1η Φεβρουαρίου έως 20 Μαρτίου 2023, στη διεύθυνση 9, rue Mesnil 75016, κάθε Τρίτη (11.00-12.00), με εξαίρεση το διάστημα των διακοπών του Φεβρουαρίου. Την ίδια ημέρα και ώρα θα δίνονται πληροφορίες στο τηλέφωνο 01 47 04 67 89, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση list.chpe@gmail.com.
Για πρόσθετη ενημέρωση και πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (δομή εξεταστικών δοκιμασιών και δείγματα θεμάτων) μπορείτε να συνδεθείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας :
http://www.greek-language.gr/certification

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Μαρία Λιάπη
Υπεύθυνη για την διενέργεια των Εξετάσεων Ελληνομάθειας
marialiapi65@gmail.com

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko