Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
FÊTE GRECQUE : LE CHRIST EST RESSUSCITE - XΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
le 15/4/2023 18:52:02

LE CHRIST EST RESSUSCITE - XΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

LE CHRIST EST RESSUSCITE - XΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗΧριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασιν, ζωήν χαρισάμενος


Christos Anesti ek nekron thanato thanaton patissas ke tis en tis mnimassi zoin charisamenos.


Le Christ s'est levé des morts, par sa mort, la mort il a piétiné, et à ceux dans les tombeaux,
la vie il leur a accordé.Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko