Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ECOLE GRECQUE : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
le 21/1/2024 18:02:20

MARSEILLE PROLONGEMENT DE LA PERIODE D'INSCRIPTION ( Examens pour le certificat de connaissance de la langue grecque).
ΜΑΣΣΑΛΙΑ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ (Εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας)
Les examens auront lieu : les 14, 15 et 16 mai 2024
au LYCEE THIERS A MARSEILLE
5, place du LYCEE 13001 MARSEILLE (METRO Noailles)

Les inscriptions seront A faire directement par les candidats par voie Electronique* entre le 1er FEVRIER et le 20 mars 2024 A l'adresse suivante:
http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html
Pour plus d'informations : http://www.greeklanguage.gr/certification/node/3

* Si certains candidats ne parviennent pas A s'inscrire par voie Electronique, ils sont PRIES de contacter le centre d'examens au TELEPHONE ou A l'adresse Electronique ci-dessous

LYCEE THIERS
Section de Grec Moderne
(MOUSSIKOUDI IOANNA)
tel : 06 01 93 76 43
imoussikoudi@gmail.comΟι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 1η Φεβρουαρίου ως 20 Μαρτίου 2024 απευθείας από τους ενδιαφερόμενους μέσω ηλεκτρονικού συστήματος* διαθέσιμου στη διεύθυνση:
http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html
Για περισσότερες πληροφορίες : http://www.greeklanguage.gr/certification/node/3

*Σε περίπτωση που υπάρχουν υποψήφιοι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ηλεκτρονικά, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Εξεταστικό Κέντρο στο παρακάτω τηλέφωνο ή την ηλεκτρονική διεύθυνση:

LYCEE THIERS
Τομέας Νέων Ελληνικών
(ΜΟΥΣΙΚΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ)
tel : 06 01 93 76 43
imoussikoudi@gmail.com

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko