Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ECOLE GRECQUE : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
le 2/2/2024 17:20:05

PARIS PROLONGEMENT DE LA PERIODE D'INSCRIPTION ( Examens pour le certificat de connaissance de la langue grecque).
ΠΑΡΙΣΙ : ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ (Εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της ελληνομάθειας)COMMUNAUTE HELLENIQUE de PARIS et des environs

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
Maison de la GRECE, 9, rue Mesnil, 75116 Paris
TEL : 0147046789, fax : 0147046813
Site : www.communaute-hellenique.com
E mail : list.chpe@gmail.com
PRESIDENTE - Πρόεδρος: Mme Seta THEODORIDIS


http://www.greek-language.gr/certification/application/index.htmlhttp://www.greek-language.gr/certification

POUR LE CENTRE DE LA LANGUE GRECQUE
CENTRE D?EXAMEN DE PARIS
9, rue Mesnil
75116 PARIShttp://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

http://www.greek-language.gr/certification

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
9, rue Mesnil
75117 PARIS

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko