ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Date 24/10/2009 12:21:59 | Topic: RESUMES-(cliquez)

Απίστευτη οολογία από χείλη Τούρκου δηοσιογράφου. Μπράο του!!!!
Θέα: Άρθρο του Engin Ardi (Τουρκική Εφηερίδα SABAH ) ....

Με ένα εντυπωσιακά ειλικρινές άρθρο, που δηοσιεύεται στην έγκυρη εφηερίδα SABAH , από τον Engin Ardi, γνωστό συγγραφέα και δηοσιογράφο στην Τουρκία στηλιτεύεται ο Τουρκικός τρόπος εορτασού της πτώσης της Κωνσταντινούπολης στις 29 Μαϊου
Στο εν λόγω άρθρο ο συγγραφέας παρουσιάζει ία σειρά από αλήθειες για τις οποίες το Κεαλικό καθεστώς εδώ και δεκαετίες προσπαθεί να καταπνίξει.
Αξίζει να παρατεθεί εταφρασένο το πλήρες κείενο, από την συγκεκριένη διεύθυνση της Τουρκικής εφηερίδας Sabah το οποίο έχει ως εξής: " Τούρκοι συπατριώτες, σταατήστε πια τις φανφάρες και τις γιορτές για την Άλωση, αρκετή ία έχουε δώσει στήν Ανατολή ετίς πράξεις ας..."
ΑΝ οργανωνόταν στην Αθήνα συνέδριο ε θέα Θα πάρουε πίσω την Πόλη
ΑΝ έφτιαχναν μακέτα ε τα τείχη της πόλης και τους στρατιώτες ε τις πανοπλίες τους να επιτίθενται στην Πόλη (όπως εείς στην Τουρκία κάνουε κάθε χρόνο !)
ΑΝ ένας τύπος ντυένος όπως ο περίφηος Έλληνας νικηφόρος και σχεδόν υθικός Διγενής Ακρίτας έπιανε τον δικό ας Ulubatlι Hasan και τον γκρέιζε κάτω
ΑΝ ξαφνικά έπαινε στην πόλη κάποιος ντυένος Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος πάνω σε ένα λευκό άλογο και δίπλα του άλλος ως Λουκάς Νοταράς, ως Γεώργιος Φραντζής κι έπαιναν ως αντιπρόσωποι της πόλης ( όπως εείς στην Τουρκία κάνουε κάθε χρόνο !)
ΑΝ έφτιαχναν ια χάρτινη Αγία Σοφία που δεν είχε ιναρέδες αλλά Σταυρό
ΑΝ έκαιγαν λιάνι και έλεγαν ύνους, θα ας άρεσε;
Δεν θα ας άρεσε, θα ξεσηκώναε τον κόσο, έχρι που θα καλούσαε πίσω τον πρέση ας από την Ελλάδα.
Τότε, γιατί το κάνετε εσείς αυτό, κάθε χρόνο;
Πέρασαν 556 χρόνια και γιορτάζετε (την Αλωση) σαν να ήταν χθες;
Γιατί κάθε χρόνο τέτοια εποχή, ( ΄ αυτές τις γιορτές πού κάνετε ) διακηρύσσετε σε όλο τον κόσο ότι:αυτά τα έρη δεν ήταν δικά ας, ήρθαε εκ των υστέρων και τα πήραε ε τη ία.
Για ποιο λόγο άραγε φέρνετε στη νήη ια υπόθεση 6 αιώνων;
Μήπως στο υποσυνείδητό σας υπάρχει ο φόος ότι η Πόλη κάποια έρα θα δοθεί πίσω;
Μην φοάστε, δεν υπάρχει αυτό που λένε ερικοί ηλίθιοι της Εργκενεκόν περί όρων του 1919.
Μη φοάστε, τα 9 εκατούρια Ελλήνων δεν πορούν να πάρουν την πόλη των 12 εκατουρίων, και αν ακόα την πάρουν δεν πορούν να την κατοικήσουν.
Κι οι δικοί ας που γιορτάζουν την Άλωση είναι ια χούφτα φανατικοί όνο που η φωνή τους ακούγεται δύσκολα.
Ρε σεις, αν ας πούνε ότι λεηλατούσαε την Πόλη τρεις έρες και τρεις νύχτες συνεχώς τι θα απαντήσουε;
Θα υπερασπιστούε τον εαυτό ας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωάτων ή θα αφήσουε το θέα στους ιστορικούς;
Αντί να περηφανευόαστε ε τις πόλεις που κατακτήσαε, ας περηφανευτούε ε αυτές που ιδρύσαε, αν υπάρχουν. Αλλά δεν υπάρχουν.
Όλη η Ανατολή είναι περιοχή έ τήν ία κατακτηένη...
Ακόα και το όνοα της Ανατολίας δεν είναι αυτό που πιστεύουν (ana=ανα, dolu=γεάτη) αλλά προέχεται από την ελληνική λέξη η Ανατολή.
Ακόα και η ονοασία της Ισταπούλ δεν είναι όπως ας λέει ο Ebliya Celebi εκεί όπου υπερτερεί το Ισλά τραώντας τη λέξη από τα αλλιά, αλλά προέρχεται από το εις την Πόλιν.
Εντάξει λοιπόν, αποκτήσαε όνιη εγκατάσταση, τέλος η νοαδική ζωή και γι αυτό ο λαός αγοράζει πέντε - πέντε τα διαερίσατα. Κανείς δεν πορεί να ας κουνήσει, ηρεήστε πια
Οι χωριάτες ας ας αρκεστούν στο να δολοφονούν την Κωνσταντινούπολη χωρίς όως πολλές φανφάρες.
http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/ardic/2009/05/29/hatirlatmayin_sunu_kefereye
This article comes from Diaspora Grecque
http://diaspora-grecque.com

The URL for this story is:
http://diaspora-grecque.com/article.php?storyid=1822