ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Date 5/10/2012 9:19:31 | Topic: SAE - ΣΑΕ

Διεύρυνση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής ΣΑΕ, ζητάει η Δρ.Σαραντοπούλου
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (ΣΑΕ)
WORLD COUNCIL OF HELLENES ABROAD (SAE)
Dr. Olga Sarantopoulos - Secretary of SAE
Δρ. Ολγα Σαραντοπούλου – Γραμματέας ΣΑΕ
Βιέννη, 04 Οκτωβρίου 2012
Με επιστολή της προς τον αξ. Υφυπουργό Εξωτερικών, Αρμόδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα, η Γραμματέας του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) Δρ. Όλγα Σαραντοπούλου, τοποθετήθηκε στο ζήτημα της σύστασης Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αλλαγή του Νόμου 3480/2006 που διέπει την λειτουργία του ΣΑΕ.
Υπενθυμίζεται ότι στην εν λόγω Επιτροπή, με υπουργική απόφαση, η κυρία Όλγα Σαραντοπούλου ορίστηκε τακτικό μέλος.
Η Γραμματέας του ΣΑΕ, παραμένοντας σταθερή στίς θέσεις της, για την ανάγκη ενεργής συμμετοχής της Ομογένειας σε όσα την αφορούν, ζήτησε από τον κ. Υφυπουργό, την διεύρυνση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής με την συμμετοχή:
α) ενός εκπροσώπου των Ελληνικών Κοινοτήτων.
β) ενός εκπροσώπου των Εθνικοτοπικών Ομογενειακών Οργανώσεων.
γ) ενός εκπροσώπου της ΠαΔΕΕ.
δ) ενός εκπροσώπου της Εκκλησίας. Και,
ε) ενός εκπρόσωπου των μεγάλων Ομογενειακών Οργανώσεων που δεν είναι μέλη του ΣΑΕ
Αιτιολογώντας το αίτημά της η κυρία Σαραντοπούλου επεσήμανε ότι «είναι ανάγκη σε μία τέτοιας έκτασης αλλαγή, για την δημιουργία μίας νέας οργάνωσης η οποία θα εκπροσωπεί όλη την Ομογένεια, οι αποφάσεις που θα ληφθούν να τυγχάνουν της μεγαλύτερης δυνατής ομογενειακής αποδοχής. Κάτι τέτοιο δεν μπορούν εξ αντικειμένου να το εκφράσουν μόνον οι εκπρόσωποι του ΣΑΕ»


Ακόμη, η κυρία Σαραντοπούλου επισημαίνει την ανάγκη διαβούλευσης εκ του μηδενός για την εξεύρεση του καταλληλότερου σχήματος του νέου φορέα, ενώ δεν παραλείπει να τονίσει με έμφαση την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια και έλεγχο περί των μέχρι σήμερα οικονομικών πεπραγμένων του ΣΑΕ.
Καταλήγοντας στην επιστολή της η κυρία Σαραντοπούλου επισημαίνει πως “η επιτυχία του νέου φορέα θα εξαρτηθεί ακριβώς από την πολυσύνθεση και πολυσυλλεκτικότητά του, πολύ περισσότερο καθώς βασική προϋπόθεση ύπαρξής του αποτελεί, η αυτοδυναμία, η ανεξαρτησία και η αυτοχρηματοδότηση του”.
This article comes from Diaspora Grecque
http://diaspora-grecque.com

The URL for this story is:
http://diaspora-grecque.com/article.php?storyid=3338