ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Date 24/11/2015 12:51:58 | Topic: ECOLE GRECQUE

Bureau de coordination de l'Éducation
Συντονιστικο Γραφείο Εκπαίδευσης

LES ECOLES GRECQUES EN FRANCE (Renseignements pour les inscriptions Cliquez ici )


Κα. Φωτεινή ΚΟΛΛΑΡΑ : Συντονίστρια Εκπαίδευσης, Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο. Υπεύθυνη για το συντονισμό και οργάνωση της ελληνόγλωσσης παιδείας στις χώρες: Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Μονακό, Μάλτα και Ελβετία.


Mme Photeini KOLLARA : Coordinatrice de l'Éducation Grecque en France, en Belgique, au Luxembourg, en Hollande, en Italie, en Espagne, au Portugal, A Monaco, A Malte et en Suisse.

Ambassade de GRECE en Belgique
6, rue des Petits Carmes
1000 Bruxelles
Belgique
Tηλ. : 0032-2-54 55 519
Fax. : 0032-2-64 96 090
Εmail : grsev@sch.gr
Site : https://gsebxl.europe.sch.gr/

This article comes from Diaspora Grecque
http://diaspora-grecque.com

The URL for this story is:
http://diaspora-grecque.com/article.php?storyid=4884