ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Date 26/5/2016 17:31:11 | Topic: ECOLE GRECQUE

Εργαστήρι μυθολογίας στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας του Aix-en-Provence
Atelier de mythologie à l'école grecque d'Aix-en-Provence

Οι μαθητές του Τ.Ε.Γ. Aix-en-provence και η υπεύθυνη εκπαιδευτικός, Βασιλειάδου Εύη, υποδέχτηκαν την καθηγήτρια κυρία Αλεξάνδρα Λάμπρου, η οποία παρουσίασε στους μαθητές και στις μαθήτριες του σχολείου ένα πρότζεκτ ελληνικής μυθολογίας. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν οι 12 θεοί του Ολύμπου και οι άθλοι του Ηρακλή μέσα από εικόνες και βιβλία της πλούσιας συλλογής της κας Αλεξάνδρας Λάμπρου. Ακολούθησαν δραστηριότητες, ασκήσεις, παζλ, κολάζ και ζωγραφιές προσαρμοσμένες στα επίπεδα και στις ηλικίες των μαθητών και μαθητριών του σχολείου. Στόχος της όλης παρουσίασης ήταν η επαφή των παιδιών με στοιχεία ελληνικής μυθολογίας και πολιτισμού μέσα από επίδειξη, συζήτηση κι ευχάριστες δραστηριότητες, ο οποίος επιτεύχθηκε πλήρως, καθώς υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον, ενεργή συμμετοχή και τα παιδιά αποκόμισαν ποικίλα εκπαιδευτικά οφέλη.

Les élèves de l'école grecque d'Aix-en Provence et leur institutrice Mme Vassiliadou Evi ont accueilli Mme Alexandra Lambros, enseignante, qui a animé un atelier de mythologie grecque. Dans un premier temps, elle a présenté les 12 dieux grecs de l'Olympe et les travaux d'Hercule, à travers des images et des livres de sa riche collection. Elle a par la suite proposé plusieurs activités telles que mots mêlés, puzzles, collages, coloriages, activités adaptées aux niveaux et aux âges des élèves de l'école. L'objectif de cet atelier était la prise de contact des élèves avec les éléments initiateurs de la mythologie et de la civilisation grecques, et cela par le biais de présentations, de discussions et d’activités ludiques et agréables; objectif totalement atteint étant donné que les enfants ont tous manifesté un vif intérêt, ont activement participé et en ont tiré des avantages éducatifs.

This article comes from Diaspora Grecque
http://diaspora-grecque.com

The URL for this story is:
http://diaspora-grecque.com/article.php?storyid=5131