ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ECOLES GRECQUES

Date 7/4/2024 16:55:03 | Topic: RESUMES-(cliquez)

29ο Συνέδριο Ελλήνων Εκπαιδευτικών Ευρώπης
29ème Conférence des enseignants grecs en Europe

Την Παρασκευή 5 Απριλίου πραγματοποιήθηκε το 29ο Συνέδριο Ελλήνων Εκπαιδευτικών Ευρώπης που οργανώθηκε από το Συντονιστικό Γραφείο Βρυξελλών, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών και με θέμα " Η εκπαιδευτική αξιολόγηση στην Ευρώπη".
Οι ομιλητές έκαναν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις και παρεμβάσεις, και κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου τέθηκαν καίρια ερωτήματα και δόθηκαν εμπεριστατωμένες απαντήσεις για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Έγιναν επίσης σημαντικές προτάσεις τόσο για την οργάνωση και το μέλλον της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ευρώπη και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τόσο τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς όσο και την εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας .
Στο συνέδριο πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στο κτίριο Charlemagne της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, αλλά και εξ'αποστάσεως με συμμετοχή του συνόλου των Ελλήνων Εκπαιδευτικών του Συντονιστικού Γραφείου Βρυξελλών.Les organisateurs et certains des participants à la 29ème Conférence des éducateurs grecs d'Europe. Au centre, la coordinatrice bruxelloise de l'Education Mme Fotini Collaras et M. Theodoros Kallianos, ancien cadre de la Commission européenne, parmi les principaux organisateurs de la Conférence.

Οι διοργανωτές και κάποιοι από τους συμμετέχοντες στο 29ο Συνέδριο Ελλήνων Εκπαιδευτικών Ευρώπης. Στο κέντρο η Συντονίστρια Εκπαίδευσης Βρυξελλών κα Φωτεινή Κολλάρα και ο κος Θεόδωρος Καλλιάνος, πρώην στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τους βασικούς οργανωτές του Συνεδρίου.


Mme Fotini Kollara, M. Theodoros Kallianos, Mme Katerina Gotsi

Κα Φωτεινή Κολλάρα, κος Θεόδωρος Καλλιάνος, κα Κατερίνα ΓκότσηLa coordinatrice Educative de Bruxelles, Mme Fotini Kollara et des enseignants de France, de Suisse et de Belgique.

Η Συντονίστρια Εκπαίδευσης Βρυξελλών κα Φωτεινή Κολλάρα και εκπαιδευτικοί από Γαλλία, Ελβετία και Βέλγιο.

Bureau de coordination de l'Éducation : CLIQUEZ ICI
Συντονιστικο Γραφείο Εκπαίδευσης : ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚLe vendredi 5 avril, s'est tenue la 29ème Conférence des enseignants grecs en Europe, organisée par le Bureau de Coordination de l'Éducation de Bruxelles, sous les auspices du Secrétariat général des Hellènes à l'étranger et de la Diplomatie civile du ministère des Affaires étrangères. Le thème de la Conférence portait sur le thème de l'évaluation de l’enseignement en Europe.
Les intervenants ont fait des présentations et des communications extrêmement intéressantes. Au cours de la conférence, des questions clés ont été soulevées et des réponses approfondies ont été données sur l'évaluation éducative. Des propositions importantes ont également été faites pour l'organisation et l'avenir de l'enseignement de la langue grecque en Europe et des questions concernant à la fois les enseignants détachés et le processus éducatif de l'enseignement de la langue grecque ont été discutées.
La conférence s'est tenue en présentiel au bâtiment Charlemagne de la Commission européenne à Bruxelles, mais aussi en distanciel avec la participation de tous les enseignants de la responsabilité du Bureau de Coordination de l’Éducation de Bruxelles.
This article comes from Diaspora Grecque
http://diaspora-grecque.com

The URL for this story is:
http://diaspora-grecque.com/article.php?storyid=7872