Περιεχόμενα
Sondage-Δημοσκόπηση
EIΣTE YΠEP THΣ ΨHΦOY TΩN EΛΛHNΩN APO TO EΞΩTEPIKO? - ETES-VOUS EN FAVEUR DU VOTE DES GRECS DE L'ETRANGER?
Ναι - Oui
Οχι - Non
Αδιάφορο ... Indifférent...
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


Liste des sondages

Question du sondage Total votants Total votes Expiration  
Pétition : NON à la fermeture du Consulat Général de Grèce à Marseille 1075 1075 31/12/2019 17:41 Résultats
AΛΛEΣ EYPΩΠAÏKEΣ XΩPEΣ ΘA YΠOΣTOYN THN IΔIA KPIΣH ME THN EΛΛAΔA; D'autres pays européens vont-ils subir la même crise que la Grèce? 628 629 31/12/2019 17:41 Résultats
La Grèce, doit-elle sortir de la zone euro? Η Ελλάδα πρέπει να βγεί από την Ευρωζώνη? 913 913 31/12/2019 17:40 Résultats
Quel plat préférez-vous?- Ποιό φαγητό προτιμάτε; 254 417 31/12/2019 17:40 Résultats
EIΣTE YΠEP THΣ ΨHΦOY TΩN EΛΛHNΩN APO TO EΞΩTEPIKO? - ETES-VOUS EN FAVEUR DU VOTE DES GRECS DE L'ETRANGER? 445 445 30/12/2019 17:59 Résultats
Η ζωή στην Ελλάδα είναι ακριβή όσο λένε; - La vie en Grèce, est-elle aussi chère qu’on le dit ? 401 404 Expiré Résultats
Οι συνομιλίες θα φέρουν λύση στην Kύπρο; les négociations aboutiront à la solution chypriote? 398 398 Expiré Résultats
Selon vous l'ERT doit-elle ré-ouvrir-Kατά την γνώμη σάς η EPT θα πρέπε να ξανανoίξει 359 359 Expiré Résultats
Mr Obama défendra t-il les droits nationaux de la Grèce? (Chypre-Mer Egée-Macédoine...) 540 542 Expiré Résultats
Sont-elles correctes les mesures prises par le gouvernement grec pour la confrontation de la crise économique ? 267 267 Expiré Résultats
Quel est le meilleur candidat à la présidence de Chypre-ΠOIOΣ EINAI O KATAΛΛHΛΟΤΕΡΟΣ ΓIA ΠPOEΔPOΣ THΣ ΚΥΠPOY 421 421 Expiré Résultats
Où avez-vous passé vos vacances en Grèce en 2010-ΠOY EXETE ΠEPAΣEI TIΣ ΔIAKOΠEΣ ΣAΣ ΣTHN EΛΛAΔA TO 2010 479 479 Expiré Résultats
2010, sera-t-elle l'année de la solution à Chypre?-Tο 2010 θα είναι έτος λύσης του Κυπριακού; 355 355 Expiré Résultats
Ti θα ψηφiζατε αv ψηφίζατε στις 4 Οκτωβρίου -Si vous votiez le 4 octobre,pour qui voteriez-vous ? 516 516 Expiré RésultatsΜετάφραση γαλλικών Traduction du français.Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko