Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre

«Précédent
LYKION TON ELLINIDON
Adresse: 6 Rue Lamartine
code Postal: 75009
Ville: PARIS
Téléphone: 01 48 78 43 19
Mobile: --
Fax: --
Email: lykionparis@gmail.com
Site Web: http://www.lykion-ton-ellinidon-paris.fr/
Description: FONDEE en 1989 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣHΣ 1989
ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ
LYKION TON ELLINIDON PARIS

Le Lykion Ton Ellinidon a été fondé en 1910 par Kaliroi PARREN, précurseur du mouvement féministe grec.

Le Lykion Ton Ellinidon signifie le lycée des femmes grecques et à choisi pour symbole l'éphigie d'Athéna, déesse de la pensée , des arts , des sciences et de l'industrie.
Cette association ( Loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'associations) à pour but d'une part de sauvegarder la culture traditionnelle grecque par la recherche et l'étude des costumes populaires et la recherche et la présentation des danses et musiques folkloriques traditionnelles.


D'autre part , de promouvoir et diffuser la culture hellenique par l'enseignement du grec, ainsi que d'autres activités, telles que les salons littéraires, le théatre et l'organisation de soirées et événements autour de la Grèce.

Le bureau du Lykion Ton Ellinidon à Paris a été fondé le 14 Janvier 1989 par un groupe de dames grecques , connues par leur action sociale et culturelle.
Aujourd'hui, outre l'équipe administrative composé d'un bureau de 12 dames, l'association comprend 35 danseurs , et plus de 70 costumes traditionnels d'époques et a pour présidente Madame KOUROUNIS Kalotina.

Le conseil d'administration du Lykion Ton Ellinidon
est composé de:

Πρόεδρος: Κουρούνη Καλοτίνα
Αντιπρόεδρος: Μουτάφη Μαρία
Γενική Γραμματέας: Καλοκαιρινού Ιωάννα-Ελισσάβετ
Ταμείας: Πιζάνιας Ζανίν
Έφορος Χορού: Κουλουριώτη Ολυμπία
Έφορος Ιματιοθήκης: Ράμου Μαρία
Divers : La Présidente-Πρόεδρος
Mme Kalotina KOUROUNIS


 
«Précédent
Modifier |Signaler un lien brisé | Prévenir un ami | Imprimer

Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko