Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
COMMUNIQUE : SOMMAIRE- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
le 11/2/2015 18:53:56

SOMMAIRE- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : ACTIVITES-EVENEMENTS


CONFERENCES

La vidéo de la conférence "La Guerre de l'Indépendance de 1821 et la définition de la Grèce".


FÊTES GRECQUES

LA VALETTE DU VAR : Grande soirée grecque le 21 octobre
TALENCE : Soirée concert de musique grecque le 7 octobre


EXPOSITIONS

GIVORS (69) : Exposition d’ Eleni Pattakou du 16 septembre au 8 octobre
PARIS : Exposition de peinture "Les signes des Rêves par Babis Pilarinos" du 12 au 16 septembre


THEATRE

BORDEAU : Théâtre "Je meurs comme un pays "de D. Dimitriadis du 12 au 16 décembre
LYON : Spectacle de Karaghiozis le 8 Octobre
GRENOBLE : Pièce de Théâtre Fricotage et Coquillettes le 30 septembre
PARIS : Spectacle "C'était un samedi" du 9 au 30 septembre
L'Atelier théâtre pour enfants présente : "La Réunion des Souris"
Το Παιδικό θεατρικό εργαστήρι παρουσιάζει"Το Συμβούλιο τών Ποντικών

L'Atelier Théâtre présente : "Περιμένοντας τον δικό μας Γκοντό" - "En attendant notre Godot "
PARIS :


CINEMA

DECINES (69) : Film "Demain je traverse"Αύριο περvάω απέναντι" le 8 octobre
PARIS : GrecDoc fait sa rentrée pour vous le dimanche le 17 septembre
PARIS : Les Rendez-vous du cinéma grec " Mania" de Giorgos Panousopoulos le 15 septembre
MARSEILLE : Film "Green Sea" d'Angeliki Antoniou le 16 septembre
MARSEILLE : Film "Yiorgos de Kedros" le 21 septembre


VOYAGECONCERTS

CARGESE : Concert Yannis Dionysiou, le chant de Grèce le 23 Septembre
PARIS : Concert - Dafné Kritharas au Café de la Danse le 8 Octobre


DANSES

BORGO CORSE : Stage de danses grecques les 14 et 15 Octobre
PORT DE BOUC : Stages de danses et cuisine le 21 octobre
BRUGES (33) : Stage de danses les 7 et 8 octobre
ARCHE DE ST. ANTOINE : Stage de danses du 1er au 5 novembre


PRESENTATION LIVRES
LIVRES : PRESENTATION LIVRES


ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - RESUMES-ARCHIVES-ΑΡΧΕΙΟ : ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - RESUMES-ARCHIVES-ΑΡΧΕΙΟ


ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - TEXTES DIVERS : ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - TEXTES DIVERS


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - COMMUNIQUES : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - COMMUNIQUESΚΥΠΡΟΣ-CHYPRE : ΚΥΠΡΟΣ-CHYPRE

MACEDOINE – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ : MACEDOINE – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CONSEIL DES HELLENES DE LA DIASPORA - ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΕ : CONSEIL DES HELLENES DE LA DIASPORA - ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΕ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ : ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ECOLE GRECQUE : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ECOLE GRECQUE

SITES INTERNET DES ECOLES - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ : SITES INTERNET DES ECOLES - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

PETITES ANNONCES : ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ : PETITES ANNONCES : ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Calendrier des fêtes - ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ: Calendrier des fêtes - ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ.

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko