Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
COMMUNIQUE : SOMMAIRE- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
le 11/2/2015 18:53:56

SOMMAIRE- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : ACTIVITES-EVENEMENTS


CONFERENCES

LYON : Ελευθερία! Eleutheria! Retour à la liberté! Exposition et cycle de conférences 18 septembre 2021 et jusqu'au 26 mars 2022.


FÊTES GRECQUES

PARIS : Soirée de rentrée le 4 octobre


EXPOSITIONS

LYON : Ελευθερία! Eleutheria! Retour à la liberté! Exposition et cycle de conférences 18 septembre 2021 et jusqu'au 26 mars 2022.
GRIGNY (69) : Exposition autour de YO à l'atelier Pattakou les 11,12 et 18, 19
BEAULIEU-SUR-MER : Exposition "Le Voyage des Musiciens. Deux siècles d'échanges franco-grecs" du 13 juin au 17 octobre
PARIS : Exposition d'art et de littérature du 9 au 24 septembreTHEATRE

L'Atelier théâtre pour enfants présente : "La Réunion des Souris"
Το Παιδικό θεατρικό εργαστήρι παρουσιάζει"Το Συμβούλιο τών Ποντικών

L'Atelier Théâtre présente : "Περιμένοντας τον δικό μας Γκοντό" - "En attendant notre Godot "
PARIS : Inscriptions pour l’Atelier Théâtre pour enfants de la Communauté Hellénique de Paris


CINEMA

BRON (69) : Projection du film « Quand les tomates rencontrent Wagner » le 22 septembre
MARSEILLE : Projection du film "Mataroa" le 23 septembre
PARIS : Projection du film "Digger" le 17 septembre
NICE : Projection du film « Quand les tomates rencontrent Wagner » le 24 septembre
Avis de recherche: volontaires bénévoles pour traduction de films grecs vers le français


VOYAGECONCERTS

SAINT-APOLLINAIRE (21) : Concert chansons et musiques populaires de l'Egée
PARIS : Concert de Yannis Kotsiras le 5 octobre


DANSES

PORT DE BOUC : Stage de chants animé par Katérina Papadopoulou les 30/31 octobre et le 1er novembre


PRESENTATION LIVRES
LIVRES : PRESENTATION LIVRES


ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - RESUMES-ARCHIVES-ΑΡΧΕΙΟ : ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - RESUMES-ARCHIVES-ΑΡΧΕΙΟ


ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - TEXTES DIVERS : ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - TEXTES DIVERS


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - COMMUNIQUES : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - COMMUNIQUESΚΥΠΡΟΣ-CHYPRE : ΚΥΠΡΟΣ-CHYPRE

MACEDOINE – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ : MACEDOINE – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

CONSEIL DES HELLENES DE LA DIASPORA - ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΕ : CONSEIL DES HELLENES DE LA DIASPORA - ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΑΕ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ : ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ECOLE GRECQUE : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ECOLE GRECQUE

SITES INTERNET DES ECOLES - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ : SITES INTERNET DES ECOLES - ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

PETITES ANNONCES : ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ : PETITES ANNONCES : ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Calendrier des fêtes - ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ: Calendrier des fêtes - ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ.

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko