Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
COMMUNIQUE : ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ
le 26/6/2010 9:22:16

Φέτος πάμε Ελλάδα -Cette année, nous allons en Grèce
Nous achetons seulement des produits grecs et chypriotes
Αγοράζουμε μόνο ελληνικά και κυπριακά προϊόντα


Achat de produits grecs et chypriotes

Pour tout achat de produits grecs, il faut veiller à ce que le nombre 520 figure au début du code barre.
Parfois, il pourra s'agir du nombre 521.
Pour les produits chypriotes, le code barre commence par 529


Ξέρετε πώς αναγνωρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα; Πολύ απλό. Τα τρία πρώτα νούμερα του "γραμμωτού κώδικα" (bar code) είναι
5 20 ή 5 21
Γιά τά κυπριακά προϊόντα τα τρία πρώτα νούμερα του "γραμμωτού κώδικα" (bar code) είναι 529

Nous aimons la Grèce, nous aidons la Grèce

en cette conjoncture économique difficile.Αγαπούμε την Ελλάδα,

Βοηθούμε την Ελλάδα στις δύσκολες αυτές οικονομικές συγκυρίες

OFFICE NATIONAL DU TOURISME HELLENIQUE
http://www.visitgreece.gr/


ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

NOUS ACHETONS SEULEMENT DES PRODUITS GRECS

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko