Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre

«Précédent
FEDERATION DES COMMUNAUTES HELLENIQUES DE FRANCE
Adresse: 27, rue Roussel Doria
code Postal: 13004
Ville: Marseille
Téléphone: 04 91 34 90 34
Mobile: 06 10 38 39 54
Fax: 04 91 34 90 34
Email: federation-oekgallias@orange.fr
Description: FONDEE en 1991 - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣHΣ 1991
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ
FEDERATION DES COMMUNAUTES HELLENIQUES DE FRANCE

Président-Πρόεδρος : Ακαρτζού Δημήτριος - Dimitrios ARCATZOU
Vice-président - Αντιπρόεδρος : Λανγκ Παπαδιάς Ανδρέας
Secrétaire générale - Γενικός Γραμματέας : Θεοδωράκης Πέτρος
Trésorière - Ταμίας : Mme Καρβούνη Πηνελόπη
Σχέσεις με τις άλλες κοινότητες : Λαζάκης Σταύρος

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :
Θεοδωράκη Μαρία
Κουτσούρας Νίκος
Χαλκίδης Κλώντ
Δημητράκης Γιώργος
Μπάζος Ανδρέας
Τουρνάκης Αλέξανδρος

Διοικητική Γραμματέας et pour tout renseignement : Seta Theodoridis

Σκοπός:
Υποστήριξη των Ελλήνων που κατοικούν στην Γαλλία όπως επίσης και η διατήρηση και ανάπτυξη της εθνικής τους ταυτότητας. Ανάπτυξη της Ελληνο-γαλλικής φιλίας. Διάδοση της Ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στη Γαλλία. Στην προσπάθεια επίτευξης των παραπάνω έχουν άμεση συμμετοχή όλες οι Ελληνικές κοινότητες της Γαλλίας που αποτελούν και τα κύρια μέλη της Ομοσπονδίας

La Fédération des communautés helléniques de France soutient les Grecs habitant en France et les aide à conserver leur identité nationale grecque, à garder l'amitié franco-grecque , à étendre la langue et la culture grecques en France.Les efforts pour préserver tout cela se réalise grâce à la participation des communautés grecques en France, constituées des membres essentiels de la Fédération.
Divers : Le Président-Πρόεδρος
Mr Dimitrios ACARTZOUSiège : 9, rue Mesnil, 75116 Paris, Adresse Postale : 27, rue Roussel Doria, 13004 Marseille
Tél. : +33 4 91 34 90 34 / +33 6 10 38 39 54
E-mail : federation-oekgallias@orange.fr
 
«Précédent
Modifier | Prévenir un ami | Imprimer

Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko