Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre
Connexion


Οι συνομιλίες θα φέρουν λύση στην Kύπρο; les négociations aboutiront à la solution chypriote?
Fini le 7/4/2017 17:36
Ναι - Oui 21 % 21 % (85)
Οχι - Non 42 % 42 % (170)
Μάλλον Αισιόδοξος - Plutôt optimiste 18 % 18 % (74)
Μάλλον Απαισιόδοξος - Plutôt pessimiste 16 % 16 % (66)
Αδιάφορο ... Indifférent... 0 % 0 % (3)
Total Votes : 398
Total Votants : 398

Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko