Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre
Principal : Annuaire : AVOCATS : 

«Prcdent
TRIANTAFYLLIDIS CONSTANTIN AVOCAT AU BARREAU D’ATHENES
Adresse: 57 rue Acadimias 106 79
code Postal: 106 79
Ville: ATHENES
Tlphone: 0030-210-3635443
Email: triantafylid@yahoo.gr
Divers : TRIANTAFYLLIDIS CONSTANTIN
AVOCAT AU BARREAU D’ATHENES - AVOCAT AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Contacter : 0030-210-3635443 email: triantafylid@yahoo.gr
Adresse : 57 rue Acadimias 106 79 Athenes


Le cabinet d’avocat de Triantafyllidis Constantin est inscrit sur la liste de notoriété du barreau de la circonscription consulaire d’Athènes.
Il est spécialisé dans les domaines suivants :
- Droit d’assurance
- Droit de circulation automobile . Droit responsabilité et indemnisation de victimes
Accidents de la circulation
Accidents de la vie privée
Erreurs médicales
Procédure d’ indemnisation
- Droit immobilier
Locatif, propriété, construction, baux commerciaux , vente, copropriété , contentieux
Accompagnement dans toutes les transactions d’ achats et ventes de biens
- Droit de la famille
Divorces, pensions alimentaires, droits de visite , hébergements
- Droit de succession
- Droit patrimonial, gestion patrimoniale
- Droit de recrutement militaire
Pour les personnes qui ne resident pas en Grece notre equipe peut intervenir et vous representer aupres la police, les tribunaux des notaires et toutes les services publiques.
Notre bureau peut s’occuper avec son reseau d’avocat de la gestion de votre patrimoine a Athenes et sur tout le territoire Greque.


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Δικηγόρος Αθηνών – Δικηγόρος στον Αρειο Πάγο
Τηλέφωνα επικοινωνίας : 0030-210-3635443 email: triantafylid@yahoo.gr
Διεύθυνση επικοινωνίας: Ακαδημίας 57 – 10679 Αθήνα


Ο Δικηγόρος Κων/νος Τριανταφυλλίδης είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο των συνεργαζόμενων δικηγόρων του Γαλλικού Προξενείου Αθηνών.
Είναι εξειδικευμένος στα ακόλουθα Δίκαια :
- Ασφαλιστικό Δίκαιο
Δίκαιο Τροχαίων Ατυχημάτων
- Αποζημιώσεις από Ιατρικά σφάλματα και ότι αφορά την προστασία της προσωπικότητας και της περιουσίας
- Εμπράγματο Δίκαιο
- Ενοχικό Δίκαιο
Μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικές
Συμβάσεις εργασίας
Αγοραπωλησίες ακινήτων
- Οικογενειακό Δίκαιο
Διαζύγιο
Διατροφή
Επικοινωνία γονέων – τέκνων – Υιοθεσία
- Κληρονομικό
- Στρατολογικό Δίκαιο

Αναλαμβάνει να σας εκπροσωπήσει σε κάθε Δημόσια Υπηρεσία, σε Δικαστήρια, σε Συμβολαιογράφους για την διεκπεραίωση κάθε αστικής και διοικητικής διαφοράς.
Το γραφείο μπορεί να διαχειριστεί τα περιουσιακά σας στοιχεία με το δίκτυο των δικηγόρων που συνεργάζεται στην Αθήνα και σε ολόκληρη την Ελλάδα.
 
«Prcdent
Modifier | Prvenir un ami | Imprimer

Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko