Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre

«Précédent
CONSULAT MARITIME A MARSEILLE
Adresse: 29 Grand Rue
code Postal: 13002
Ville: MARSEILLE
Téléphone: 04 91 90 33 97
Fax: 04 91 90 48 42
Email: hma.massalia@hcg.gr
Site Web: -
Divers : CONSULAT MARITIME A MARSEILLE
ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΣΤΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑ


Προξενικός Λιμενάρχης : κ. ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος Αντιπλοίαρχος Λ.Χ.
Consul Maritime, Capitaine de Frégate du Corps Maritime, CHONDROPOULOS Sotirios


Biographie sommaire Sotirios CHONDROPOULOS, Capitaine de Frégate


Le Consul Maritime, Capitaine de Frégate du Corps Maritime, Sotirios CHONDROPOULOS, est né à Athènes en 1974.

Etudes :
- Académie de la marine marchande : capitaine
- Maîtrise en matière de l'environnement, des catastrophes et des crises (université nationale et capodistrienne d'Athènes)
- 2000-2001 : garde côtière hellénique, école de la marine
aspirant comme enseignant 2ème classe


Postes précédents
- 2007-2007 : détachement, station portuaire de Megisti, en tant que chef de station
- 2008-2011 : direction des moyens opérationnels et des groupes spéciaux
- 2011-2011 : direction des moyens opérationnels et des groupes spéciaux, section B, en tant que chef
- 2011-2012 : formation à l'intérieur ( école d'administration et des officiers d'état major de la marine)
- 2012-2012 : direction des moyens aériens
- 2012-2014 : direction de la planification opérationnelle
- 2014-2016 : direction d'opération / centre unique des coordinations de recherche et de sauvetage; centre d'opération comme officier en alerte
- 2016-2016 : direction du personnel de la garde côtière hellénique
- 2016-2020 : direction du personnel de la garde côtière hellénique section C, comme chef de section
15/01/2021 -... Attaché Naval à Marseille


Services aux navires de la garde côtière hellénique

- 2001-2008 : autorité portuaire centrale de Rhodes
- 2007-2007 : station portuaire de Megisti et autorité portuaire de Leros
- 2009-2009 : autorité portuaire de Samos


Langues étrangères : Anglais.
Il est marié à Styliani PAPADA


Ο Ναυτιλιακός Ακόλουθος, Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Σωτήριος ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1974.

Εκπαίδευση
- Απόφοιτος Ανωτέρας Δημοσίας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων Πρεβέζης (1992-1996)
- Κατατάχθηκε στο Λιμενικό Σώμα την 11-09-2000, φοιτώντας ως Δόκιμος Σημαιοφόρος Λ.Σ. στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.
- Φοίτησε στην Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού (ΣΔΙΕΠΝ)
- Διακλαδικό Σχολείο Διαλειτουργικότητας Ποιότητας και Στοχοθεσίας ΓΕΕΘΑ
- Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) στον τομέα «Στρατηγικές Διαχείρισης, Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων»
- Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης ΓΕΕΘΑ


Μονάδες – Θέσεις Ευθύνης
- 2001-2008: Τοποθέτηση ως Σημαιοφόρου Αξιωματικού Λ.Σ. στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου και ειδικότερα ως Κυβερνήτη πλωτών μέσων.
- 2008-2012: Τοποθέτηση στην Κεντρική Υπηρεσία του Αρχηγείου του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ στο Υπουργείο Ναυτιλίας στη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων, αρχικά ως εισηγητής και εν συνεχεία ως Τμηματάρχης.
- 2012-2015: τοποθέτηση στο Κέντρο Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος (ΚΕΠΙΧ/Λ.Σ.) ως αξιωματικός φυλακής.
- 2015-2016: Αρχηγός επιφυλακής (Α.Ε.) στο Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) – Κέντρο Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος (ΚΕΠΙΧ/Λ.Σ.)
- 2016-2020: Τοποθέτηση στη Διεύθυνση Προσωπικού, Τμηματάρχης του Τμήματος Επιχειρησιακών Μέσων-Ειδικών Μονάδων (τμήμα Γ’)
- 15/01/2021 -…..: Ναυτιλιακός Ακόλουθος Μασσαλίας.


Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Είναι έγγαμος με την Στυλιανή ΠΑΠΑΔΑ, κλασσικό φιλόλογο ΕΚΠΑ.
 
«Précédent
Modifier |Signaler un lien brisé | Prévenir un ami | Imprimer

Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko