Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre

«Prcdent
ASSOCIATION AMMOS
Adresse: 34 Rue d'Athènes Appartement 15 Residence les Cyclades
code Postal: 59777
Ville: LILLE EURALILLE
Tlphone: -
Mobile: -
Fax: -
Email: ammos.fr@gmail.com
Site Web: -
Description: FONDEE en 2022 - ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣHΣ 2022
Divers : Association culturelle AMMOS

Appartement 15 Résidence Les Cyclades
34 Rue d'Athènes
59777 LILLE EURALILLE


Président : Mr Richard TRAN VAN

Secrétaire : Mme Cassandra MEGARIOTIS

Trésorière : Mme Milena MATANOVA
 
«Prcdent
Modifier |Signaler un lien bris | Prvenir un ami | Imprimer

Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko