Περιεχόμενα
Sondage-Δημοσκόπηση
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre

Principal : Divers : CONSEIL INTERNATIONAL DE LA DANSE : Catégorie :  Divers CONSEIL INTERNATIONAL DE LA DANSE
VisiterCONSEIL INTERNATIONAL DE LA DANSE Populaire Dernière mise à jour : 20/8/2013 11:50
Description : 
Conseil International de la Danse - CID
Διεθνές Συμβούλιο Χορού - CID


Γραφείο Προέδρου
Διεθνές Συμβούλιο Χορού - CID
Θέατρο "Δόρα Στράτου", Σχολείου 8, Πλάκα, 10558 Αθήνα
Τηλ. (30)210.324.4395 & 210.324.6188; φαξ (30)210.324.6921
president@cid-unesco.org

Bureau du Président du CID
Théâtre National de Danses, 8 rue Scholiou, Plaka
GR-10558 Athènes, Grèce
Tél. (30)210.324.4395 & 210.324.6188; Fax (30)210.324.6921
president@cid-unesco.org


Prof. Alkis Raftis
President

Modifier |Rapport de lien brisé | En parler à un(e) ami(e)Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko