Περιεχόμενα
Sondage-Δημοσκόπηση
EIΣTE YΠEP THΣ ΨHΦOY TΩN EΛΛHNΩN APO TO EΞΩTEPIKO? - ETES-VOUS EN FAVEUR DU VOTE DES GRECS DE L'ETRANGER?
Ναι - Oui
Οχι - Non
Αδιάφορο ... Indifférent...
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


Sont-elles correctes les mesures prises par le gouvernement grec pour la confrontation de la crise économique ?
Fini le 12/12/2015 9:44
ΝΑΙ - OUI 30 % 30 % (82)
ΟΧΙ - NON 67 % 67 % (180)
Αδιάφορο Indifférent 1 % 1 % (5)
Total Votes : 267
Total Votants : 267

Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.

Auteur Conversation
Anonyme
Posté le: 2/6/2010 16:59  Mis à jour: 2/11/2011 19:59
 Les mesures ....
Rien ne sert d'étouffer un peuple déjà en difficulté ... :-(Μετάφραση γαλλικών Traduction du français.Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko