Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre
Connexion
Pseudo : 

Mot de passe : 
Où avez-vous passé vos vacances en Grèce en 2010-ΠOY EXETE ΠEPAΣEI TIΣ ΔIAKOΠEΣ ΣAΣ ΣTHN EΛΛAΔA TO 2010
Fini le 12/12/2013 16:39
Δωδεκάνησα-Dodécanèse 16 % 16 % (79)
Κυκλάδες-Cyclades:Σποράδες-Sporades 18 % 18 % (89)
Ιόνιο-Iles ioniennes 6 % 6 % (32)
Αθήνα-Athènes 4 % 4 % (23)
Κρήτη-Crète 16 % 16 % (77)
Κύπρος-Chypre 8 % 8 % (43)
Πελοπόννησος-Péloponnèse 7 % 7 % (35)
Κεντρική Ελλάδα-Centre de la Grèce 4 % 4 % (20)
Βόρεια Ελλάδα-Nord de la Grèce 13 % 13 % (63)
Σε άλλη χώρα-Autres pays 3 % 3 % (18)
Total Votes : 479
Total Votants : 479

Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko