Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre
Connexion
Pseudo : 

Mot de passe : 
La Grèce, doit-elle sortir de la zone euro? Η Ελλάδα πρέπει να βγεί από την Ευρωζώνη?
Fini le 31/12/2020 17:40
Ναι – Oui 25 % 25 % (236)
Οχι – Non 72 % 72 % (665)
Αδιάφορο ... Indifférent... 1 % 1 % (13)
Total Votes : 914
Total Votants : 914

Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko