Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre
Connexion
Pseudo : 

Mot de passe : 
Selon vous l'ERT doit-elle ré-ouvrir-Kατά την γνώμη σάς η EPT θα πρέπε να ξανανoίξει
Fini le 12/12/2015 17:26
Comme auparavant-Με την ίδια μορφή 35 % 35 % (127)
Différemment-Με άλλη μορφή 55 % 55 % (198)
Pas d'ouverture- Να μην ξανανοίξει 6 % 6 % (25)
Αδιάφορο ... Indifférent.. 2 % 2 % (9)
Total Votes : 359
Total Votants : 359

Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko