Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre
Connexion
Pseudo : 

Mot de passe : 
Η ζωή στην Ελλάδα είναι ακριβή όσο λένε; - La vie en Grèce, est-elle aussi chère qu’on le dit ?
Fini le 19/12/2017 20:14
Pas chère du tout. Καθόλου ακριβή. 5 % 5 % (21)
Normale. Κανονική. 26 % 26 % (107)
Chère - Ακριβή. 34 % 34 % (141)
Très chère. - Πολύ ακριβή. 33 % 33 % (135)
Total Votes : 404
Total Votants : 401

Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko