Περιεχόμενα
Sondage-Δημοσκόπηση
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


Διάφορα Κείμενα-Textes divers
COMMUNIQUE : CONSULAT GENERAL DE GRECE A MARSEILLE
le 23/6/2005 12:40:31


MARSEILLE 20.000 € pour les travaux de restauration de l'Eglise Grecque Orthodoxe de la Dormition de la Mère de Dieu."

Le Ministère Hellénique de la Culture, suite à l'intervention personnelle du Consul Général de Grèce à Marseille, Pétros PANAYOTOPOULOS, auprès de Madame Fani PALLI-PETRALIA, Ministre Adjoint de la Culture, a alloué la somme de 20.000 € pour les travaux de restauration de l'Eglise Grecque Orthodoxe de la Dormition de la Mère de Dieu ,à Marseille."

"Το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, με προσωπική παρέμβαση του Γενικού Προξένου της Ελλάδος στην Μασσαλία κ. Πέτρου Ν. Παναγιωτόπουλου προς την Αναπληρώτρια Υπουργό Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, απέστειλε το ποσόν των 20.000 € για τις κατασκευαστικές ανάγκες Ιερού Ναού "Κοίμησης της Θεοτόκου" Μασσαλίας.












Madame Fani PALLI-PETRALIA



Printer Friendly Page Envoyer à un ami




Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko