Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
SAE - ΣΑΕ : PAN-MACEDONIAN ASSOCIATION, Inc
le 5/6/2008 11:08:16

DECLARATION - MACEDONIA
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
PAN-MACEDONIAN ASSOCIATION, Inc.

Παμμακεδονική Ένωση
U.S.A.


149-14 14th Ave., Whitestone, NY 11357-1730, U.S.A
Tel. 718-747-0488~Fax 718-747-0489~www.panmacedonian.info


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - DECLARATION

Η Παμμακεδονική Ένωση Η.Π.Α. σε τακτική συνεδρίαση του 62ου Συνεδρίου στις 29 Μαΐου – 31 Μαΐου 2008 στη Νέα Υόρκη, ΝΥ ΗΠΑ, διακηρύττει τα εξής:

1. Είμαστε σθεναρά αντίθετοι με την αναγνώριση από τις ΗΠΑ, της ΠΓΔΜ ως Δημοκρατία της Μακεδονίας.
2. Απαιτούμε όπως η συνεχής προπαγάνδα για λυτρωτισμό που εκπέμπεται από την ΠΓΔΜ, συμπεριλαμβανομένης της οικειοποίησης και διαστροφής της Ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Μακεδονίας, σταματήσει παντελώς.
3. Δεν θα δεχθούμε ποτέ οποιαδήποτε Ορθόδοξη Εκκλησία, που θα περιλαμβάνει τον όρο «Μακεδονία» η παράγωγό του στο όνομά της.
4. Διαφωνούμε με την επίσημη χρήση του όρου ¨Δημοκρατία της Μακεδονίας¨ σε οποιοδήποτε έγγραφο από Ελληνικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες εντός Ελλάδος και παγκοσμίως.
5. Καταδικάζουμε την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της.
6. Η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Πρέπει να αποσύρει αμέσως όλα τα κατοχικά στρατεύματά της, να αποσύρει τους παράνομους αποίκους οι οποίοι μεταφέρθηκαν από την Τουρκική ενδοχώρα, πρέπει να επιστρέψει όλες τις περιουσίες στους νόμιμους ιδιοκτήτες και να προβεί σε αποζημιώσεις προς τους Κυπρίους.
7. Θεωρούμε τις συνεχείς διακρίσεις , πράξεις, κανονισμούς και τακτικές της Τουρκίας ενάντια στο Οικουμενικό Ορθόδοξο Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως μια παραβίαση θρησκευτικής ελευθερίας κάτι που τυγχάνει ασυμβίβαστο με τις φιλοδοξίες της να γίνει μέλος της ΕΕ. Απαιτούμε την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και την επιστροφή της κατησχησμένης περιουσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τον σεβασμό των περιουσιακών δικαιωμάτων των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης.
8. Απαιτούμε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και την Τουρκική κυβέρνηση να αναγνωρίσουν την γενοκτονία κατά των Αρμενίων, Ασσυρίων και Ελλήνων. Η τελευταία απόφαση του Ανωτάτου Τουρκικού Δικαστηρίου να αρνηθεί την οικουμενικότητα του Πατριάρχη αντιτίθεται με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9. Καταδικάζουμε τις συνεχείς παραβιάσεις από την Τουρκία του Ελληνικού χώρου.
10. Προσδοκούμε την επιστροφή των ιερών κειμηλίων των μοναστηριών της Δράμας και Σερρών από την Δημοκρατία της Βουλγαρίας.
11. Απαιτούμε την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα στον τόπο της καταγωγής τους.
12. Οι Καλλάς, είναι Έλληνες, απόγονοι των στρατευμάτων του Μεγάλου Αλεξάνδρου από τα βόρεια Ιμαλάια, στην ορεινή περιοχή Χιντου Κους , του Πακιστάν. Ο γηγενής λαός των Καλλάς κατόρθωσε να διατηρήσει τον αρχαίο πολιτισμό και παραδόσεις του από τον 4ο αιώνα π.χ. αλλά απειλείται με αφανισμό. Ως αδερφοί Έλληνες, Μακεδόνες, υποστηρίζουμε τις προσπάθειες τους να διατηρήσουν την εθνική τους ταυτότητα και αξίες.
13. Υποστηρίζουμε την πρόταση των Καλλάς “Bring the Glory Back” (Επαναφέρετε την Δόξα) η οποία είναι να εφαρμοστεί ο νόμος του Μ. Αλέξανδρου ως πρότυπο λειτουργίας του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
14. Η συλλογή των οστών Ελλήνων στρατιωτών, οι οποίοι έπεσαν μαχόμενοι κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν είναι οικονομική συναλλαγή, αλλά ανθρωπιστικό ζήτημα και εθνικό καθήκον μας. Η πορεία της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί το Σεβασμό των Ανθρωπίνων, Πολιτικών, Πολιτιστικών, Θρησκευτικών και Εκπαιδευτικών Δικαιωμάτων της Ελληνικής μειονότητας.
15. Οι Αλβανοί πρέπει να σταματήσουν τις προπαγανδιστικές προσπάθειες των Τσάμηδων, εάν η Αλβανία επιθυμεί να ενταχθεί στην Ευρω-ατλαντική συμμαχία.
16. Προτρέπουμε όλους τους Έλληνο-Αμερικανούς να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους και να ασκήσουν το δικαίωμα της ψήφου στις επερχόμενες εκλογές . Επίσης τους προτρέπουμε να επηρεάσουν τους τοπικούς, πολιτειακούς και εθνικούς Αντιπροσώπους τους, ώστε να υποστηρίζουν τα Ελληνικά εθνικά θέματα και ιδιαίτερα να υποστηρίξουν το Ψήφισμα 356 του Κογκρέσου και το Ψήφισμα 300 της Γερουσίας τα οποία αναφέρονται στην αλυτρωτική προπαγάνδα της πΓΔΜ.
17. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να επικυρώσει οποιαδήποτε συμφωνία για την αποδοχή των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κάθε όνομα που περιέχει τον όρο «Μακεδονία», ή παράγωγα του όρου αυτού.
18. Διαφωνούμε με τους Έλληνες πολιτικούς ηγέτες και συμφωνούμε με την προηγούμενη απόφαση των πολιτικών αρχηγών του 1992 που απέκλεισε τη χρήση του όρου «Μακεδονία» για το όνομα της πΓΔΜ.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αντώνιος Οικονόμου, Πρόεδρος της επιτροπής
Θανάσης Βουλγαρόπουλος
Νίνα Περοπούλου
Πάνος Δ. Σπηλιάκος
Νίνα Γκατζούλη
Δρ. Αντώνιος Παπαδόπουλος

PAN-MACEDONIAN ASSOCIATION, Inc.

Παμμακεδονική Ένωση
U.S.A.


149-14 14th Ave., Whitestone, NY 11357-1730, U.S.A
Tel. 718-747-0488~Fax 718-747-0489~www.panmacedonian.info


DECLARATION

The Pan-Macedonian Association of the USA in a duly convened meeting at its 62nd Annual Convention on May 29 to May 31st, 2008, in New York, NY USA declares the following:

1. We strongly oppose the recognition of The Former Yugoslav Republic Of Macedonia (The FYROM) as the “Republic of Macedonia” by the government of the United States of America.
2. We demand that the continuous irredentist propaganda emanating from The FYROM, including the falsification of the Hellenic heritage of Macedonia, stops immediately.
3. We shall never accept an Orthodox Church with the term "Macedonia" or its derivatives in its name.
4. We oppose the use of the name Republic of “Macedonia” in any legal document within the Hellenic Republic, or by Hellenic interests worldwide.
5. We condemn terrorism in all of its forms.
6. Turkey must respect the territorial integrity of the Republic of Cyprus, which is a full EU member. Turkey must immediately remove all its occupation troops, it must remove the illegal settlers who were brought to Cyprus from the mainland of Turkey, return all properties to the rightful owners and make all reparations to the Cypriots.
7. We regard the continued discriminatory acts, rules, and policy of Turkey against the Orthodox Ecumenical Patriarchate of Constantinople, a violation of freedom of religion that is inconsistent with the country's aspirations to become a member of the European Union. We demand the reopening of the Theological School of Halki, the restoration of the confiscated property of the Ecumenical Patriarchate and we demand respect for the property rights of Hellenes in Constantinople. The recent decision by Turkish Supreme Court rejecting the ecumenicity of the Patriarch is contrary to European Union Laws.
8. We demand recognition by the U.S.A. and Turkish governments of the genocides against the Armenian, Assyrian as well as the Hellenic genocide.
9. We condemn the continuous violations by Turkey of the Greek territorial space.
10. We expect from the Republic of Bulgaria to return of the Holy Relics that were removed from the monasteries of Drama and Serres.
11. We demand the return of the Parthenon Marbles to the place of their origin.
12. The Kalash of the northern Himalayan region of the Hindu Kush Mountains of Pakistan are Hellenic descendants of the armies of Alexander the Great. The Kalash Indigenous people have sustained their ancient culture and traditions since the 4th century B.C., yet they are in danger of extinction. Being our Hellenic Macedonian brothers and sisters, we support their efforts to sustain their ethnic values and identity.
13. We support the Kalash proposal to “Bring the Glory Back” which is, to apply the rule of Law of Alexander the Great, as the guideline for the Security Council of the United Nations”.
14. The retrieval of bones of Greek soldiers, who fell during WWII battles in the mountains of Northern Epirus, is not an economic transaction, but a humanitarian issue and our national duty. The road of Albania to the European Union requires the RESPECT of Human, Political, Cultural, Religious and Educational Rights of the Greek minority.
15. The Albanians should cease all propaganda regarding the Chams if Albania is to proceed in its Euro-Atlantic integration.
16. We urge all Greek-Americans to register to vote and exercise that right in all upcoming elections. We also urge them to influence their local, state and national Representatives to support the Hellenic national issues and specifically support HR 356 and SR 300, regarding the irredentist propaganda of the FYROM.
17. The Greek Parliament should not ratify any agreement for the admission of the FYROM into NATO or the European Union even under any name that includes the term “Macedonia” or its derivatives.
18. We disagree with the Greek political leaders and we agree with the previous decision of the political leaders of 1992, which excluded the use of the term “Macedonia” for the name of the FYROM.

THE COMMITTEE
Anthony Economou, Chairman of the committee
Thanasis Vulgaropulos
Nina Peropoulos
Nina Gatzoulis
Dr. Antonios Papadopoulos

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko