Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ECOLE GRECQUE : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ
le 17/12/2008 19:23:50

MARSEILLE L’arbre de Noël 2008 de l’école grecque
Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Ελληνικού Σχολείου Μασσαλίας


ECOLE GRECQUE DE MARSEILLE - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ


Site : http://web.mac.com/ec.gr.marseille/EGM/Bienvenue.html


L’ARBRE DE NOEL DE L’ECOLE GRECQUE DE MARSEILLE.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2008, στην έδρα της Ελληνικής Ενωσης Μασσαλίας, ο κύριος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας Αντώνης Αλεξανδρίδης , ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Δημήτριος Ακαρτζού , ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Σταύρος Πεταλάς, τα μέλη του Συμβουλίου των δύο κοινοτήτων και οι γονείς των μαθητών παρακολούθησαν την χριστουγεννιάτικη γιορτή του Ελληνικού Σχολείου Μασσαλίας. Η Θαυμάσια αυτή γιορτή τέλειωσε με την άφιξη του Αγιου Βασίλη φέρνοντας δώρα για όλα τα παιδιά.

Le 13 décembre 2008, au siège de l’Union Hellénique de Marseille et de sa région, Monsieur le Consul Général de Grèce, Antonis Alexandridis, le Président de l’Union Hellénique, Dimitrios ACARTZOU, le Président de la Communauté Grecque, Stavros PETALAS, les membres du Conseil des deux communautés et les parents des élèves ont assisté à la fête de Noël de l'école grecque de Marseille. A l’issue de cette superbe fête, des cadeaux ont été apportés pour tous les enfants par le vrai Père Noël.


Φωτογραφία αριστερά : Ο Κύριος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας, στο κέντρο δίπλα στους δύο Προέδρους. Ο νέος Γενικός Πρόξενος έδωσε συγχαρητήρια για τις προσπάθειες που κάνουν οι μαθητές οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί για την διατήρηση σε καλό επίπεδο και την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας στο Ελληνικό Σχολείο.
Φωτογραφία δεξιά: Εκπαιδευτικοί μοίρασαν δώρα στα παιδιά.

Photo de gauche: Monsieur le Consul Général de Grèce à Marseille, entouré des deux Présidents. Notre nouveau Consul a beaucoup apprécié les efforts fournis par tous les petits élèves grâce au travail des enseignantes et au soutien des parents et les a chaleureusement félicités pour leur bon niveau en langue grecque. Photo de droite: Les enseignantes offrent les présents à leurs petits élèves.

Photo souvenir

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko