Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
CHYPRE : ΚΥΠΡΟΣ
le 31/3/2009 19:04:20

Pour Bouygues, l’île de Chypre est turque
Για την εταιρεία Bouygues, το νησί της Κύπρου είναι τουρκικό


Cliquez sur le lien pour voir que Bouygues offre les communications téléphoniques pour la partie turque de Chypre et, sur la liste de tous les pays, il est noté CHYPRE TURQUE ! http://www.degroupnews.com/actualite/n3479-bbox-bouygues_telecom-telephonie-voip-offre.html

Κάνετε κλικ στην πιο πάνω διεύθυνση για να δείτε ότι η εταιρεία Bouygues προσφέρει τηλεφωνική επικοινωνία για το τούρκικο μέρος της Κύπρου, το οποίο στη λίστα όλων των χωρών αναφέρεται σαν «ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΥΠΡΟΣ»!


Il faut faire quelque chose maintenant, en expliquant à Bouygues que Chypre n’a jamais été TURQUE mais a été envahie par l’armée turque en 1974 qui occupe les 40% du territoire.

Πρέπει να γίνει κάτι αμέσως, να εξηγηθεί στους υπεύθυνους της εταιρείας Bouygues ότι η Κύπρος ποτέ δεν υπήρξε τουρκική, αλλά ότι ο τουρκικός στρατός εισέβαλε στο νησί το 1974 και από τότε κατέχει το 40% του εδάφους του νησιού.


1er avril : Fête Nationale de Chypre : cliquez ici

1η Απριλίου: Εθνική γιορτή της Κύπρου: κάνετε κλικ εδώ

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko