Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ECOLE GRECQUE : ECOLE GRECQUE DE NICE COTE D'AZUR ET MONACO
le 11/5/2009 17:37:26

Ετήσια εκδρομή στην Μασσαλία του Ελληνικού Σχολείου Νίκαιας Κυανής Ακτής και Μονακό
L’école Grecque de Nice Côte d’Azur et Monaco a réalisé sa sortie annuelle en visitant Marseille.


Σάββατο 9 Μαΐου 2009 το Ελληνικό Σχολείο της Νίκαιας Κυανής Ακτής και Μονακό έκανε την ετήσια εκδρομή στην Μασσαλία. Το γκρουπ γονείς και μαθητές του σχολείου, πήγε στην Μασσαλία με τα προσωπικά αυτοκίνητα των συμμετασχόντων.
Samedi 9 mai 2009 l’école Grecque de Nice Côte d’Azur et Monaco a réalisé sa sortie annuelle en visitant Marseille. Le groupe ; parent et élèves de l’école, a fait le déplacement en voiture.


Πρώτος σταθμός το Ελληνικό Σχολείο της Μασσαλίας. Μας υποδέχτηκε ο κύριος ΠΕΤΑΛΑΣ Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μασσαλίας και το σύνολο των εκπαιδευτικών του Ελληνικού Σχολείου της Μασσαλίας. Έγιναν ανταλλαγές, γνωριμία των δύο σχολείων και άνοιγμα για μελλοντικές συνεργασίες των δύο σχολείων.

Premier étape l’école Grecque de Marseille. Nous avons été accueillis dans les locaux de la communauté Grecque de Marseille par Monsieur PETALAS Président de la communauté Grecque de Marseille, et par l’ensemble des enseignants de l’Ecole Grecque de Marseille. Des échanges et une prise de connaissance a été réalisé entre les deux écoles afin d’ouvrir des collaborations futures.


Στην συνέχεια το γκρούπ εμπιστεύθηκε το μουσείο ιστορίας της Μασσαλίας. Είδαμε το σύνολο των ευρημάτων που δείχνουν τις ελληνικές ρίζες της πόλης της Μασσαλίας από το 600 πΧ όπως και την εισφορά των ελλήνων στην σύγχρονη ιστορία του Μασσαλίας και της Γαλλίας γενικότερα (έκθεση φωτογραφικών ντοκουμέντων στην είσοδο του μουσείου).

Επισκεφθήκαμε επίσης το λιμάνι της Μασσαλίας και την σφραγίδα μνήμης της ίδρυσης της Μασσαλίας από τους Αρχαίους Φωκαείς το 600 πΧ.


En suite le groupe a visité le musé de l’Histoire de Marseille avec une visite guidée. Nous avons pu découvrir l’ensemble de trouvailles qui démontrent les origines grecques de la ville de Marseille, depuis 600 av. JC. ainsi que l’implications des grecs dans l’histoire moderne de Marseille et de la France en général (exposition photographique exceptionnelle à l’entrée du musée).

Nous avons également visité le port de Marseille et la plaque commémoratrice de la fondation de Marseille par les Phocéen à 600 av.JC

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko