Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


Διάφορα Κείμενα-Textes divers
COMMUNIQUE : COMMUNAUTE CHYPRIOTE DE FRANCE
le 31/10/2009 16:49:57

Communiqué de la Communauté Chypriote de France concernant la Tour Eiffel
Ανακοίνωση της Κυπριακής Κοινότητας Γαλλίας σχετικά με τον Πύργο του Άιφελ


Dans le cadre de "la saison de la Turquie en France", la Tour Eiffel devait être illuminée aux couleurs de la Turquie du 8 au 29 octobre 2009. La Communauté Chypriote de France remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont fortement mobilisées pour protester contre cette agression inacceptable pour honorer la Turquie, un pays qui ne respecte les principes fondamentaux des Droits de l’Homme. Finalement, la Tour Eiffel a été habillée de blanc et de rouge du 6 au 11 octobre seulement (c'est encore trop) et le spectateur non averti ne pouvait pas se douter qu'il s'agissait d'un hommage à la Turquie.
Cependant, nous devons toujours rester vigilants.

Στα πλαίσια της χρονιάς της Τουρκίας στη Γαλλία (1η Ιουλίου 2009 μέχρι το τέλος Μάρτιος 2010), ο Πύργος του Άιφελ θα φωτιζότανε με τα χρώματα της Τουρκίας από τις 8 έως τις 29 Οκτωβρίου 2009. Η Κυπριακή Κοινότητα Γαλλίας ευχαριστεί εγκάρδια όλα τα άτομα που έχουν κινητοποιηθεί έντονα για να διαμαρτυρηθούν ενάντια σε αυτήν την απαράδεκτη ενέργια πού σκοπόν είχε να τιμήση την Τουρκία μια χώρα που δέν σέβεται τα ανθρωπίνα δικαιωμάτα. Τελικά, ο Πύργος του Άιφελ φωτίστηκε με άσπρο καί κόκκινο χρώμα μόνο από τις 6 έως τις 11 Οκτωβρίου
(είναι ακόμη υπερβολικά)
Οι θεατές που δεν ήταν ενήμεροι δεν καταλάβαινα ότι πρόκειται για να τιμήσουν την Τουρκία.

Παρόλα αυτά, παραμένουμε πάντα άγρυπνοι .

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko