Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
COMMUNIQUE : retour des frises du Parthénon en Grèce
le 25/4/2010 10:09:20

Un Grec a dérobé l’horloge de Big Ben (explication de Nikos Aliagas)
Ελληνας αφαίρεσε το ρολόι του Big Ben (εξήγηση Νίκος Αλιάγας)


Campagne pour le retour des frises du Parthénon en Grèce

Εκστρατεία επιστροφής των Ελληνικών μαρμάρων στην Ελλάδα

Dire votre“BRING THEM BACK!”
ici! Avec 1.000.001 participations, nous pouvons poser le sujet au Parlement européen! (Cliquez ici)Πες το δικό σου“BRING THEM BACK!”
Με 1.000.001 συμμετοχές, μπορούμε να θέσουμε το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. (κάντε κλικ)

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko