Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
RESUMES-(cliquez) : Ο ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ - LE COQ DE LA VICTOIRE
le 10/6/2010 18:42:28

Le coq de la victoire l’emblème de la France est originaire de la ville de Phocée !
Ο πετεινός της νίκης, το έμβλημα της Γαλλίας, έλκει την καταγωγή του από την Φώκαια


LE COQ DE LA VICTOIRE
Ο ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ


ALLEZ LA FRANCE !

Le coq de la victoire, l’emblème de la France, que l’on voit souvent sur les stades à l’occasion des matches des bleus, est originaire de la ville de Phocée !
(Les Grecs de Phocée ont fondé Marseille voilà plus de 2 600 ans)

Ο ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ

Ο πετεινός της νίκης, το έμβλημα της Γαλλίας, που βλέπουμε συχνά στα στάδια όταν αγωνίζεται η Εθνική ομάδα των Γάλλων έλκει την καταγωγή του από την πόλη της Αρχαίας Φώκαιας
( Οι Έλληνες Φωκαείς iδρυσαν την πόλη της Μασσαλίας εδώ και 2.600 χρόνια)

Source : PHOCEE 1913-1920, le témoignage de Félix Sartiaux
Edité par Haris Yiakoumis. Edition Kallimages www.kallimages.com
Πηγή : ΦΩΚΑΙΑ 1913-1920, η μαρτυρία του Φελίξ Σαρτιώ
Εκδότης Χάρης Γιακουμής Έκδοση Kallimages www.kallimages.com


C’est de la nouvelle Phocée, une petite bourgade située à douze kilomètres au nord, créée vers le XIIIe siècle par les Grecs de l’ancienne Phocée, pour l’exploitation des gisements d’alun qui se trouvent à proximité, que provient, comme j’ai pu l’établir, le beau relief du coq conservé aujourd’hui à l’École évangélique de Smyrne et dont le moulage a été remis par les Phocéens à Marseille, lors des fêtes du trentième centenaire de sa fondation. Je n’ai pas pu décider jusqu’ici s’il est originaire de l’ancienne Phocée, de Cyme ou de Mytilène. C’est un travail du IIe ou du IIIe siècle avant l’ère chrétienne. Sa fière attitude, une branche de laurier et un ruban flottant dont il est orné, indiquent un coq vainqueur. Il n’est certainement pas l’ancêtre du coq gaulois ; mais il est singulier qu’il ait été trouvé précisément à proximité de la métropole de Marseille. Je l’ai considéré comme un emblème de bon augure pour nos travaux et pour le retour de la science française au vieux foyer de civilisation antique dont elle s’est nourrie
Félix Sartiaux, archéologue français, fut le premier à organiser des fouilles archéologiques dans l’Ancienne Phocée en Asie Mineure, en 1913, 1914 et 1920, "L’Archéologie française en Asie Mineure et l’expansion allemande, 1918".

Από τη Νέα Φώκαια, μικρή πολίχνη σε απόσταση δώδεκα χιλιομέτρων προς βορρά, που τη δημιούργησαν περί τον 13ο αιώνα οι Έλληνες της Παλαιάς Φώκαιας για να εκμεταλλευτούν τα μεταλλεύματα στυπτηρίας που βρίσκονται εκεί κοντά, προέρχεται, όπως μπόρεσα να υποστηρίξω, το όμορφο ανάγλυφο με τον πετεινό που φυλάσσεται σήμερα στην Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης, ενώ εκμαγείο του παρέδωσαν οι Φωκιανοί στη Μασσαλία, κατά τον εορτασμό για τα 3.000 χρόνια από την ίδρυσή της. Δεν μπόρεσα μέχρι στιγμής να αποφασίσω αν φτιάχτηκε στην Παλαιά Φώκαια, την Κύμη ή τη Μυτιλήνη. Είναι έργο του 2ου ή του 3ου αιώνα π.Χ. Η περήφανη στάση του, το γεγονός ότι είναι στολισμένος με κλαδί δάφνης και κορδέλα που ανεμίζει υποδεικνύουν ότι πρόκειται για τον πετεινό της νίκης. Δεν είναι βέβαια ο πρόγονος του γαλατικού κόκορα, αλλά είναι παράξενο που βρέθηκε ακριβώς κοντά στη μητρόπολη της Μασσαλίας. Τον θεώρησα καλό οιωνό για τις εργασίες μας και για την επιστροφή της γαλλικής επιστήμης στην παλιά εστία αρχαίου πολιτισμού που την έθρεψε.
Φελίξ Σαρτιώ, Γάλλος αρχαιολόγος και µηχανικός, ήταν ο πρώτος που οργάνωσε αρχαιολογικές ανασκαφές στην Αρχαία Φώκαια για περίπου δύο χρόνια (1913-1914). "L’Archéologie française en Asie Mineure et l’expansion allemande, 1918."


...il faut que je vous dise un mot du fameux coq, dont un moulage a été remis à Marseille par les Anciens de Phocée, lors des fêtes de 1899 et que vous avez tous admiré dans le vestibule du musée archéologique. C’est une belle plaque de marbre portant en relief un grand coq debout sur ses pattes, avec une branche de laurier et un ruban flottant, dans l’attitude du coq vainqueur. Elle est conservée aujourd’hui au musée de l’École évangélique de Smyrne. Une grande incertitude régnait sur son origine. Il m’a été possible d’en établir la provenance : elle est originaire de la petite localité dont je vous ai parlé tout à l’heure, qui a été fondée à proximité, au XIIIe siècle, pour l’exploitation des mines d’alun. Elle y était encastrée dans le mur d’une maison et à été envoyée à Smyrne en 1872 par un habitant de la ville, avec qui j’ai pu m’entretenir et dont j’ai recueilli le témoignage. C’est une œuvre du IIIe ou du IIe siècle avant l’ère chrétienne. Comment et quand est-elle venue dans cette petite ville ? Est-elle due à un artiste de Phocée, de Cyme ou de Mytilène? Ce sont des points qu’il reste à éclaircir.
Félix Sartiaux, archéologue français, fut le premier à organiser des fouilles archéologiques dans l’Ancienne Phocée en Asie Mineure, en 1913, 1914 et 1920, "L’Archéologie française en Asie Mineure et l’expansion allemande, 1918".… πρέπει να σας πω δυο λόγια για τον περίφημο πετεινό, που εκμαγείο του είχαν προσφέρει στη Μασσαλία οι δημογέροντες της Φώκαιας για τις εορταστικές εκδηλώσεις του 1899. Είναι το εκμαγείο που θαυμάσατε όλοι στον προθάλαμο του αρχαιολογικού μουσείου. Πρόκειται για ωραία μαρμάρινη πλάκα με ανάγλυφο μεγάλο πετεινό, που στέκεται όρθιος, με κλαδί δάφνης και κορδέλα να ανεμίζει, στη στάση του πετεινού της νίκης. Σήμερα φυλάσσεται στο μουσείο της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης. Η προέλευσή της ήταν εντελώς αβέβαιη, αλλά μπόρεσα να προσδιορίσω από πού προέρχεται: προέρχεται από το πόλισμα, για το οποίο σας μίλησα λίγο πριν και είχε ιδρυθεί εκεί κοντά, κατά τον 13ο αιώνα, για την εκμετάλλευση της στυπτηρίας. Ήταν ενσωματωμένη στον τοίχο οικίας και στάλθηκε στη Σμύρνη το 1872 από κάποιον κάτοικο της πόλης, με τον οποίο μπόρεσα να μιλήσω και να μάθω τι είχε να μου πει. Πρόκειται για έργο του 3ου ή του 2ου αιώνα π.Χ. Πώς και πότε έφτασε σε αυτή τη μικρή πόλη; Είναι έργο καλλιτέχνη της Φώκαιας, της Κύμης ή της Μυτιλήνης; Τα σημεία αυτά μένει να διευκρινιστούν.
Φελίξ Σαρτιώ, Γάλλος αρχαιολόγος και µηχανικός, ήταν ο πρώτος που οργάνωσε αρχαιολογικές ανασκαφές στην Αρχαία Φώκαια για περίπου δύο χρόνια (1913-1914). L’Archéologie française en Asie Mineure et l’expansion allemande, 1918.

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  | Cration : webmaster@diaspora-grecque.com| Contact : info@diaspora-grecque.com|  Thme de Nyko