Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
RESUMES-(cliquez) : 28 octobre, Fête Nationale Grecque
le 23/10/2011 17:14:40

La participation de Chypre à la Deuxième Guerre Mondiale
Η Προσφορά της Κύπρου στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο


La petite île de Chypre est considérée comme le pays qui, sur le plan humain, a le plus participé à la Seconde Guerre Mondiale, proportionnellement à sa population.
Cela n'est pas connu dans l'histoire de l'Hellénisme parce que les pertes Chypriotes sont connues comme pertes britanniques car, pendant cette période, Chypre était sous domination anglaise. Environ 30 000 Chypriotes étaient présents sur le front en Europe, au Moyen Orient et en Afrique du Nord.
D'autre part, 5 000 Chypriotes se trouvaient en Grèce entre 1940 et 1944. Plus de 600 Chypriotes dont 100 en Grèce sont morts durant les combats et ont été enterrés dans 56 cimetières de 17 pays. Des milliers de Chypriotes ont été emprisonnés dans les camps de concentration allemands.
Un livre de Nikos Mpatsikanis, intitulé "La participation de Chypre à la Seconde Guerre Mondiale", relate toute l'histoire et nomme les Chypriotes ayant participé à cette guerre.


Η μικρή Κύπρος θεωρείται ως η χώρα που είχε, κατ' αναλογία με τον πληθυσμό της τη μεγαλύτερη ανθρώπινη συμμετοχή στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Αυτό δεν είναι γνωστό στην ιστορία του Ελληνισμού γιατί οι Κύπριοι θεωρούνταν Βρετανικές απώλειες . Την περίοδο αυτή η Κύπρος ήταν κάτω από την Αγγλική κυριαρχία

Έλαβα περίπου 30.000 στρατευμένοι Κύπριοι στα μέτωπα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (σε Ευρώπη - Μέση Ανατολή - Β. Αφρική) στο πλευρό των κατακτητών τους Άγγλων, καθώς και ο ερχομός 5.000 - 6.000 στη Ελλάδα, όπου και πολέμησαν εναντίον Γερμανών - Ιταλών, δίπλα - δίπλα με τους Ελλαδίτες.

Πάνω από 600 Κύπριοι (100 στην Ελλάδα) έπεσαν στα πεδία των μαχών κι ευρίσκονται θαμμένοι σε... ... 56 Κοιμητήρια 17 χωρών ανά τον Κόσμο, ενώ χιλιάδες αιχμαλωτίστηκαν και κρατήθηκαν σε διάφορα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Η μικρή Κύπρος θεωρείται ως η χώρα με τη μεγαλύτερη προσφορά στον αγώνα κατά του Άξονα.


Για την προσφορά της Κύπρου στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με σημαντικό αρχειακό υλικό ευρίσκονται στο βιβλίο του συγγραφέα κ. Νίκου ΜΠΑΤΣΙΚΑΝΗ. "Κάντε κλικ"

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko