Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
RESUMES-(cliquez) : LES GRECS EN EUROPE
le 11/2/2012 9:51:06

21ème Séminaire des Enseignants Grecs d'Europe.
21ο Σεμινάριο Ελλήνων Εκπαιδευτικών Ευρώπης

06.02.2012

21ème Séminaire des Enseignants Grecs d'Europe
Europe, Education et société

21ο Σεμινάριο Ελλήνων Εκπαιδευτικών Ευρώπης
Ευρώπη Κοινωνία και Παιδεία

Ambassade de Grèce Bruxelles Bureau d'Education

Ελληνική Πρεσβεία Βρυξέλλες Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης

2, rue Van Maeclant 1040 Bruxelles
Τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες και στο χώρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Commission Européenne 2 rue Van Maerlant, B-1040 Bruxelles) το 21ο Σεμινάριο Ελλήνων Εκπαιδευτικών Ευρώπης. Το Σεμινάριο οργανώθηκε από την Υπηρεσία Οργάνωσης Επισκέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στις Βρυξέλλες. Κατά την έναρξη του Σεμιναρίου απηύθυναν χαιρετισμούς στους συμμετέχοντες η Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα Εύη Χριστοφιλοπούλου, ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλγιο κ. Πλάτων Χατζημιχάλης, ο Συντονιστής Εκπαίδευσης Βρυξελλών κος Εμμανουήλ Αλεξάκης, καθώς και ο Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Μοσχονάς , αντιπρόσωπος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Βελγίου, Παντελεήμονος.
Το Σεμινάριο ολοκληρώθηκε σε δύο συνεδρίες και διήρκεσε από τις 9.00 π.μ. έως τις 17.30 μ.μ., ενώ κατά τη διάρκεια της μεσημεριανής διακοπής παραχωρήθηκε γεύμα στους συμμετέχοντες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο Σεμινάριο συμμετείχαν 14 εισηγητές οι οποίοι με σύντομες ανακοινώσεις παρουσίασαν νέες τάσεις και τεχνολογίες για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερη - ξένη γλώσσα στην Ευρώπη, νέες έντυπες εκδόσεις και λογισμικά για την εξ’αποστάσεως μάθηση, καθώς και τρόπους προσέγγισης συγκεκριμένων γλωσσικών φαινομένων και δυσκολιών. Παρουσιάστηκαν επίσης πιλοτικά προγράμματα για την εισαγωγή της διδασκαλίας των νέων ελληνικών σε εκπαιδευτικά ιδρύματα του Βελγίου, ενώ τέθηκαν καίρια ερωτήματα που αφορούν το μέλλον της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Οι εισηγητές είχαν την ευκαιρία ν’ανταλλάξουν απόψεις κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που έπονταν των ανακοινώσεων και να εξάγουν εποικοδομητικά συμπεράσματα, στέφοντας με επιτυχία τη διοργάνωση του Σεμιναρίου.
Από αριστερά προς τα δεξιά: ο καθηγητής κος Θεόδωρος Καλλιάνος, κα Εύη Χριστοφιλοπούλου, και ο κος Εμμανουήλ Αλεξάκης .

De gauche à droite : le Professeur, Mr.Théodoros Kallianos, Mme Evi Christophilopoulou et Mr. Emmanouil Alexakis.Le 21ème Séminaire grec des Enseignants en Europe a eu lieu le lundi 6 février à Bruxelles dans les locaux de la Commission Européenne (Commission Européenne, 2 rue Van Maerlant, B-1040 Bruxelles). Le Séminaire a été organisé par l`Unité «Visites à la Commission» de la Direction Générale «Communication» en collaboration avec le Bureau d`Education, de l’Ambassade de Grèce à Bruxelles.
À l’ouverture du Séminaire, des salutations ont été adressés aux participants par la Ministre adjoint de l’Education grecque, Mme Evi Christophilopoulou, par l'Ambassadeur de Grèce en Belgique, Mr. Platon Hadjimichalis, par le Coordinateur d`Education de l’Ambassade de Grèce à Bruxelles, Mr. Emmanouil Alexakis et par le Protopresbytre Panagiotis Moschonas, représentant du Métropolite de Belgique Pantéleimon.
Le Séminaire s'est déroulé en deux sessions et a duré de 9h00 à 17h30 et, pendant la pause de midi, un repas a été offert aux participants de la part de la Commission européenne. Le Séminaire a réuni 14 conférenciers qui ont présenté, par des brèves communications, de nouvelles tendances et de nouvelles technologies pour l'enseignement du grec en tant que langue étrangère en Europe, de nouvelles publications et des logiciels pour l'apprentissage à distance, aussi bien que des façons d'aborder des phénomènes et des difficultés linguistiques. Des programmes pilotes visant à introduire l'enseignement du grec moderne dans les établissements scolaires en Belgique ont été également présentés et des questions clés ont été soulevées concernant l'avenir de l’enseignement de la langue grecque à l'étranger. Les orateurs ont eu l’opportunité d’échanger des points de vues pendant les discussions qui ont suivi les communications et de tirer des conclusions constructives, couronnant avec succès l'organisation du Séminaire.


Text pour la Diaspora Grecque Mme. Mousikoudi – Hatterer Ioanna, professeur du grec moderne, Docteur en Études Néohelléniques
Κείμενο για τη Diaspora Grecque κα Μουσικούδη Ιωάννα, φιλόλογος, Διδάκτωρ Νεοελληνικών Σπουδών

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko