Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
CHYPRE : ΚΥΠΡΟΣ
le 3/4/2013 11:37:08

ΚΥΠΡΟΣ To τελικό μνημόνιo

Οριστικοποιήθηκε το μνημόνιο και η υπογραφή της δανειακής σύμβασης είναι θέμα χρόνου. Το ΣΙΓΜΑ, παρουσίασε αναλυτικά τις πρόνοιες του τελικού μνημονίου, τις αλλαγές, που επήλθαν από το Νοέμβριο μέχρι σήμερα και τις επιπτώσεις σε υπαλλήλους, συνταξιούχους και δανειζόμενους

ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αποπληρωμή δανείου σε 22 χρόνια με 10ετή περίοδο χάριτος
Επιτόκιο 2,5% - 2,7%
Πρόνοια για παραχώρηση του ποσού βοήθειας έως το 2016
Επιμήκυνση προγράμματος προσαρμογής έως το 2018
Καταβολή πρώτης δόσης το Μάιο και ακολούθως ανά τριμηνία
Τριμηνιαίος έλεγχος αποκλίσεων εσόδων- εξόδων από την Τρόικα
Εισαγωγή πρόνοιας στη δανειακή σύμβαση, με την οποία εάν αποπληρωθεί ενωρίτερα το δάνειο, να δύναται ο τερματισμός του προγράμματος


ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
1. Το πρόγραμμα προβλέπει ύφεση 9% για το 2013
2. Επαναπρόσληψη ωρομισθίων και εκπαιδευτικών
3. Αύξηση τέλους χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από 0,11% σε 0,15%
4. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε δημοσίους υπαλλήλους και πολύτεκνους με την καταβολή τέλους 1,5% επί μισθών, συντάξεων και οικογενειακού εισοδήματος
5. Επικρατέστερο μοντέλο ιδιωτικοποίησης CYTA, ΑΗΚ, Αρχής Λιμένων είναι το πορτογαλικό
6. Τα μελλοντικά έσοδα από αδειοδοτήσεις τεμαχίων της ΑΟΖ θα χρησιμοποιούνται για αποπληρωμή του δανείου
7. Αφαιρείται η πρόνοια για από κοινού με την Τρόικα επανεξέταση των εσόδων του φυσικού αερίου και αντικαθίσταται με την υποχρέωση για παρουσίαση του τρόπου κατανομής τους


ΑΝΤΙ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΜΙΣΘΩΝ
1. Κατάργηση πασχαλινού επιδόματος για συντάξεις πέραν των €750
2. Πρόσθετες περικοπές μισθών εντός του 2013
€0 - €2,000 0,8%
€2,001 - €3,000 1%
€3,001 - €4,000 1,5%
€4,000 και άνω 2%
3. Εισφορά για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 1,5%
4. Αύξηση φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας από τα €70 εκ. στα €75 εκ


Παράδειγμα 1 - Υπάλληλος με μισθό €2000
Περικοπή μισθού 2013 €75
Έκτακτη εισφορά 2013 €0
Πρόσθετη έκτακτη εισφορά 2013 €16
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη €30


Σύνολο περικοπών 2013 €121
Περικοπή μισθού 2014 €135
Έκτακτη εισφορά 2014 €12,5
Πρόσθετη έκτακτη εισφορά 2013 €16
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη €30


Σύνολο περικοπών 2014 €193,5
Παράδειγμα 2 - Υπάλληλος με μισθό €3,000

Περικοπή μισθού 2013 €170
Έκτακτη εισφορά 2013 €12,5
Πρόσθετη έκτακτη εισφορά 2013 €26
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη €45


Σύνολο περικοπών 2014 €371
Παράδειγμα 3 - Υπάλληλος με μισθό €4,000

Περικοπή μισθού 2013 €285
Έκτακτη εισφορά 2013 €40
Πρόσθετη έκτακτη εισφορά 2013 €41
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη €60


Σύνολο περικοπών 2013 €426
Περικοπή μισθού 2014 €405
Έκτακτη εισφορά 2014 €72,5
Πρόσθετη έκτακτη εισφορά 2013 €41
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη €60


ΣΥΝΟΛΟ €578,5
ΤΙ ΚΕΡΔΙΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

Μη εξυπηρετούμενα τα δάνεια με καθυστερημένες δόσεις πέραν των 90 ημερών
Η περίοδος εκποίησης των ενυπόθηκων ακινήτων (μόνιμη κατοικία), αυξήθηκε από τους 24 στους 30 μήνες
Παραμένει η περίοδος του 18μήνου για τα υπόλοιπα ενυπόθηκα ακίνητα
Κατοχυρώνεται νομικά η δυνατότητα διακανονισμού μεταξύ Τραπεζών – δανειζομένων για αναπροσαρμογή των όρων αποπληρωμής των δανείων (τέλος Απριλίου)
Με την ψήφιση της νομοθεσίας θα δοθεί περίοδος χάριτος 45 ημερών για αναπροσαρμογή των δανείων
Δημιουργείται ο θεσμός του τραπεζικού/οικονομικού μεσολαβητή
Πρόωρη αποπληρωμή δανείων θα φοροαπαλλάσεται


ΟΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ

Ενσωματώνεται η απόφαση για εξυγίανση της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου
Στην παράγραφο 1.22 του μνημονίου, τονίζεται ότι η Λαϊκή Τράπεζα και η Τράπεζα Κύπρου ήταν αφερέγγυες
Ο τραπεζικός τομέας μειώνεται δραματικά από το 750% του ΑΕΠ στο 350%, μετά και την εκποίηση των παραρτημάτων στην Ελλάδα
Ο δείκτης πρωτοβάθμιων κεφαλαίων πρέπει να αυξηθεί στο 9%
Συγκεκριμένη αναφορά ότι στο ακραίο ποσό της Pimco (€8,9 δις) δεν συμπεριλαμβάνονται τα €1,8 δις κρατική στήριξη της Λαϊκής, ούτε και οι ανάγκες του 37% των ΣΠΙ
Η εποπτεία των ΣΠΙ, τίθεται προσωρινά από τον Ιούλιο κάτω από την εποπτεία της Κεντρικής Τράπεζας
Αξιολόγηση έκαστου ΣΠΙ για να διαπιστωθεί η βιωσιμότητα του
Τα ΣΠΙ δεν αναδιαρθρώνονται, αλλά ανασυγκροτούνται μέσω συγχωνεύσεων
Οποιοσδήποτε άλλος χρηματοπιστωτικός οργανισμός ζητήσει στήριξη για ανακεφαλαιοποίηση, θα χρησιμοποιούνται τα χρήματα του προγράμματος
Τα τραπεζικά ιδρύματα που λαμβάνουν κρατική στήριξη θα δίνουν ανά τρίμηνο αναφορά στην Τρόικα

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko