Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ECOLE GRECQUE : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
le 14/4/2016 10:30:04

Πολυγλωσσικές δραστηριότητες Γλωσσικής Αφύπνισης στό Ελληνικό Σχολείο Aix en Provence

Το ΤΕΓ Aix en Provence υποδέχτηκε την επίκουρη καθηγήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής-Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας-Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής των Γλωσσών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κυρία Ευαγγελία Μουσούρη, η οποία πραγματοποίησε πολυγλωσσικές δραστηριότητες Γλωσσικής Αφύπνισης στο πλαίσιο των Πλουραλιστικών Προσεγγίσεων στην Εκπαίδευση, οι οποίες αναπτύχθηκαν από ερευνητικές ομάδες του Συμβουλίου της Ευρώπης (http://carap.ecml.at/Start/tabid/3577/language/en-GB/Default.aspx). Βασίζονται στην εμπλοκή διαφόρων γλωσσών και πολιτισμών προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές στη γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία.
Στόχος των πλουραλιστικών προσεγγίσεων είναι η ανάπτυξη της πολυγλωσσικής πολυπολιτισμικής και διαπολιτισμικής δεξιότητας των μαθητών μέσω της διάρθρωσης των ικανοτήτων που έχουν αναπτύξει στην πρώτη τους γλώσσα ή και σε άλλες γλώσσες με τις οποίες είναι σε επαφή.
Η προσέγγιση της Γλωσσικής Αφύπνισης πραγματοποιείται μέσω δραστηριοτήτων που εμπλέκουν διάφορες γλώσσες. Οι γλώσσες αυτές μπορεί να είναι η επίσημη γλώσσα του σχολείου, οι ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι γλώσσες καταγωγής των παιδιών που προέρχονται από μετανάστευση, οι λιγότερο διαδεδομένες και απομακρυσμένες γλώσσες από τη γλωσσική καθημερινότητα του μαθητή, οι τοπικές διάλεκτοι, ακόμη και οι γλώσσες όπως τα λατινικά και τα αρχαία ελληνικά.
Η Γλωσσική Αφύπνιση στοχεύει στην ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων γλωσσικού, πολιτισμικού, παιδαγωγικού, ψυχολογικού και κοινωνικού χαρακτήρα όπως:
- Η δεξιότητα διαχείρισης της γλωσσικής, πολιτισμικής και διαπολιτισμικής επικοινωνίας.
- Η δεξιότητα δόμησης και διεύρυνσης του πλουραλιστικού γλωσσικού και πολιτισμικού ρεπερτορίου του κάθε ατόμου.
- Η δεξιότητα συνειδητοποίησης από τους μαθητές των αναπαραστάσεών και των στάσεών τους απέναντι στις γλώσσες και τους πολιτισμούς.
- Η δεξιότητα ενεργοποίησης των προσωπικών τους διαπολιτισμικών και διαγλωσσικών εμπειριών με σκοπό την εφαρμογή τους στην κατάκτηση και στην εκμάθηση γλωσσών.
- Η δεξιότητα εφαρμογής συστηματικών και ελεγχόμενων προσεγγίσεων εκμάθησης.
- Η δεξιότητα κατανόησης, αποδοχής και προσέγγισης της γλωσσικής και πολιτισμικής ετερότητας.
- Η δεξιότητα προσαρμογής σε περιβάλλοντα διαφορετικά από αυτά με τα οποία είναι συνηθισμένο το κάθε άτομο.
- Η δεξιότητα κριτικής ανάλυσης περιστάσεων και δραστηριοτήτων στις οποίες εμπλέκεται ο μαθητής, ακόμη και σε μη γλωσσικά αντικείμενα.
- Η αναστοχαστική δεξιότητα, απαραίτητη για την ανάλυση και επίλυση προβλημάτων.
Η Γλωσσική Αφύπνιση είναι μία προσέγγιση που μπορεί να εφαρμοστεί από την προσχολική εκπαίδευση αλλά και να συνοδεύσει το κάθε άτομο έως το τέλος της γλωσσικής του εκπαίδευσης.
Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε παραδείγματα δραστηριοτήτων Γλωσσικής Αφύπνισης οι οποίες εκπονήθηκαν Δημοτικό Σχολείο της Aix en Provence.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1
«Η Γλώσσες των ζώων»
Κοινό: 1η Δημοτικού

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες (45’)
Τρόπος εργασίας: σε ομάδες
Υλικά: video με άτομα που μιμούνται τις κραυγές των ζώων σε διάφορες γλώσσες, παιχνίδια που έχει κατασκευάσει η ομάδα για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Θεματική Ενότητα: Γλώσσες και κώδικες που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι και τα ζώα για να επικοινωνήσουν.
Γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά Γαλλίας, γαλλικά Καναδά, ιταλικά, γερμανικά, κινέζικα, κορεάτικα, γερμανικά, τούρκικα, πορτογαλικά, ολλανδικά.


Στόχοι:
- Ανάπτυξη της δεξιότητας αναγνώρισης της ετερότητας.
- Εξοικείωση με διάφορες μορφές επικοινωνίας, εκτός της γλωσσικής επικοινωνίας.
- Εξοικείωση με τους κώδικες επικοινωνίας των ζώων οι οποίοι διαφοροποιούνται μέσω της ανθρώπινης επικοινωνίας ανάλογα με τις γλώσσες.
- Εξοικείωση με τη διαφοροποίηση ανάμεσα στην πραγματικότητα (το κάθε ζώο έχει μία συγκεκριμένη κραυγή) και στην απόδοση της κραυγής αυτής από τους ανθρώπους σε διάφορες γλώσσες.
- Θετική αποδοχή της γλωσσικής και πολιτισμικής πολυμορφίας.
- Ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνιογλωσσικές και τις κοινωνικοπολιτισμικές διαφορές.
- Ανάπτυξη της αντίληψης για τη φωνητική γειτνίαση ή απόσταση των γλωσσών.Ιστότοπος του βίντεο
http://www.acharnes-news.gr/oti-nanai-2/4561/oi-ixoi-ton-zoon-se-diafores-glosses
Περιγραφή της δραστηριότητας

Τα παιδιά παρακολουθούν ένα 4λεπτο βίντεο όπου άνθρωποι απ’ όλο τον κόσμο αναπαριστούν τον ήχο 5 διαφορετικών ζώων. Το ενδιαφέρον έγκειται στο ότι καθένας από αυτούς εκφράζει διαφορετικά το κάθε ζώο. Για παράδειγμα το κοκοράκι εκφράζεται [cock a doodle dooo] από μια Αγγλίδα, [cocode] από μια ιταλίδα, [kokekokko] από δύο Γιαπωνέζες κτλ. Επίσης παρατηρούμε και την διαφορετικότητα σε ότι αφορά τη φυσιογνωμία αυτών των ανθρώπων.
Παράλληλα τα παιδιά βλέπουν στο βίντεο διάφορες σημαίες οι οποίες τους δίνονται σε μορφή flash cards (βλ. αρχείο flashcards_flags). Σε αυτό το στάδιο παρατηρούμε με τα παιδιά τις σημαίες των χωρών, βλέπουμε που βρίσκονται αυτές οι χώρες στην υδρόγειο σφαίρα και συζητάμε για τις γλώσσες που μιλούν.
Έπειτα ζητάμε από τα παιδιά να μας πουν ποιοι ήχοι τους φάνηκαν πιο αστείοι ή πιο περίεργοι. Τους δίνουμε δαχτυλομαριονέτες όπως αυτή εδώ και παίζουμε παράγοντας ήχους που μας άρεσαν.
Τέλος τα παιδιά κάνουν μια ζωγραφιά σχετική με την δραστηριότητα.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2
«Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 Μέρες)
Κοινό: Δευτέρα δημοτικού
Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες (45’)
Τρόπος εργασίας: σε ομάδες
Στόχος: γνωριμία με το αλφάβητο διάφορων γλωσσών.
Επιμέρους στόχοι: Γλωσσικοί και διαπολιτισμικοί


- Εξοικείωση με τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στις γλώσσες (διαφορετικά φωνητικά συστήματα και διαφορετικά συστήματα γραφής).
- Άνοιγμα στη γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία, στους ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων.
- Αποδοχή της ετερότητας.
- Ανάπτυξη της δεξιότητας εντοπισμού των γλωσσικών και πολιτισμικών φαινομένων σε γλώσσες και πολιτισμούς με τους οποίους δεν είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές
Γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, αραβικά, ινδικά, κινέζικα, γιαπωνέζικα
Με αφορμή το παραμύθι του Ιούλιου Βερν, παρουσιάζουμε στα παιδιά ένα power point με την διαδρομή του γνωστού ήρωα Φιλέα Φογκ. Σε κάθε διαφάνεια, τα παιδιά βλέπουν μια ή δύο λέξεις και προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε ποια είναι η ελληνική και έπειτα να ονομάσουμε την/τις γλώσσα/ες που δεν γνωρίζουμε.
Πχ: London - Λονδίνο
Σουέζ السويس
मुंबई Bombay Βομβάη
Memory Game
Δίνουμε στα παιδιά κάρτες με τα διάφορα αλφάβητα και με τη ονομασία τους στα ελληνικά. Γυρίζουμε τις κάρτες ανάποδα και παίζουμε. Αφήνουμε τις κάρτες ανοιχτές όταν γίνεται σωστά η αντιστοίχηση.
Τελειώνουμε με μια ζωγραφιά.

Printer Friendly Page Envoyer  un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko