Περιεχόμενα
Diaspora Grecque en France
Liens avec la Grèce et Chypre


ASSOCIATIONS- ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ECOLE GRECQUE : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
le 9/6/2021 18:12:12

Inscriptions aux écoles de langue grecque
Προεγγραφές/Εγγραφές στα ΤΕΓΚα. Φωτεινή ΚΟΛΛΑΡΑ : Συντονίστρια Εκπαίδευσης, Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βέλγιο. Υπεύθυνη για το συντονισμό και οργάνωση της ελληνόγλωσσης παιδείας στις χώρες: Βέλγιο, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Μονακό, Μάλτα και Ελβετία.


Mme Photeini KOLLARA : Coordinatrice de l'Éducation Grecque en France, en Belgique, au Luxembourg, en Hollande, en Italie, en Espagne, au Portugal, à Monaco, à Malte et en Suisse.

Ambassade de Grèce en Belgique
6, rue des Petits Carmes
1000 Bruxelles
Belgique
Tηλ. : 0032-2-54 55 519
Fax. : 0032-2-64 96 090
Εmail : edubru.mail@gmail.com
Site : http://www.gsev.gr/


Ανακοίνωση του Γραφείου Συντονιστή Εκπαίδευσης Βρυξελλών

Αγαπητοί γονείς,
Εφέτος για πρώτη φορά το Συντονιστικό Γραφείο Βρυξελλών θέλοντας να διευκολύνει τη διαδικασία των εγγραφών, δημιούργησε μια διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους γονείς να εγγράφουν το παιδί τους στο ΤΕΓ της επιλογής τους, με τη χρήση ενός συνδέσμου (lien) για όλες τις χώρες της περιοχής ευθύνης του.
Αυτό σημαίνει ότι για την εγγραφή στα ΤΕΓ Παρισιού και περιχώρων, θα πρέπει μπείτε στην εφαρμογή:
https://forms.gle/ThBwipZAL9D1vVHY9
και να συμπληρώσετε τα στοιχεία που απαιτούνται και να ολοκληρώσετε την καταχώρηση. Μετά θα λάβετε στο email σας το έντυπο της εγγραφής συμπληρωμένο.
Την ίδια στιγμή το ΤΕΓ λαμβάνει το ίδιο μήνυμα στο λογαριασμό του ΠΣΔ (Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο), ώστε να ενημερωθεί για την επικείμενη εγγραφή.
Σας αποστέλλουμε συνημμένα και την έντυπη φόρμα για την περίπτωση που δεν μπορείτε να κάνετε την εγγραφή ηλεκτρονικά.
Προσοχή ! Το Συντονιστικό Γραφείο ενημερώνει ότι αυτή τη στιγμή η εφαρμογή των εγγραφών βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, αν εντοπίσετε ή αν σας αναφέρουν ελλείψεις και λάθη στο περιεχόμενο, μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση edubru.inscriptions@gmail.com προκειμένου να τα λάβουν υπόψη και να προβούν σε διορθώσεις-προσθήκες.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο για τις ηλεκτρονικές εγγραφές κ. Κωνσταντίνο Παπαγεωργίου στο email pakosta@sch.gr

Pré-inscriptions / Inscriptions aux ΤΕΓ

Chers parents,
Cette année, pour la première fois, le Bureau de coordination de l’Education de Bruxelles, désireux de faciliter le processus d'inscription aux écoles de langue grecque, a créé une application en ligne, qui permet aux parents intéressés d'inscrire leur enfant dans le ΤΕΓ de leur choix, en utilisant un lien pour tous les pays sous sa responsabilité.
Cela signifie que pour une inscription sur Paris et ses environs, vous devez utiliser l’application :
https://forms.gle/ThBwipZAL9D1vVHY9
et renseigner les informations demandées afin de finaliser l'inscription. Vous recevrez alors dans votre email le formulaire d'inscription complété. Dans le même temps, l’école reçoit le même message, afin d'être informé de l'inscription à venir.
Nous vous envoyons également le formulaire dans le format à imprimer dans le cas où vous ne pourriez pas vous inscrire en ligne.
Attention ! Le Bureau de Coordination nous a informés que la demande d'inscription électronique est actuellement en cours de développement, si vous trouvez des lacunes et des erreurs dans le contenu, vous pouvez envoyer un email à edubru.inscriptions@gmail.com pour que nous puissions apporter des corrections et ajouts nécessaires.
Si vous rencontrez des difficultés à vous inscrire, vous pouvez contacter le responsable des inscriptions électroniques M. Konstantinos Papageorgiou au mail : http://pakosta@sch.gr

Télécharger et remplir le formulaire en cas d'impossibilité d'effectuer votre inscription sur le site du Bureau de l'Education.

Printer Friendly Page Envoyer à un ami
Επικοινωνία - Contact : info@diaspora-grecque.com  |Contact : info@diaspora-grecque.com|  Base :Nyko